әл-Гафир (ярлыкаучы) ( 85 Айәть )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Шәфкатьле, рәхимле Аллаһ исеме белән... Хә мим."

2 . "Гыйззәт һәм гыйлем иясе Аллаһтан китап иңдерү,"

3 . "гөнаһ кичерүче һәм тәүбә кабул итүче һәм җәзалауда каты булучы, юмартлык иясеннән. Аннан башка иләһ юк һәм кайту — Аңа."

4 . Аллаһның аятьләре турында кәфер булучылар гына сүз көрәштерә. Һәм аларның илдәге елгыр лыклары сине сокландырмасын!

5 . "Аларга кадәр Нух кавеме ялганга санады һәм алардан соң аерым фиркаләр дә. Һәр өммәт үз рәсүлен тотып алырга дип уйлады һәм ялган белән тарткалаштылар, аның белән хаклыкны кире кагар өчен һәм Мин аларны тотып алдым. Һәм Минем газабым нинди булды!"

6 . Үзләре ут әһелләре икәнлекләренә ышанмаганнарның өстенә менә шулай Раббыңның сүзе расланды!

7 . "Тәхетне күтәреп йөртүчеләр һәм аның тирә- ягындагылар Раббыларына данлап тәсбих әйтәләр һәм Аңа ышаналар, һәм иман китереп инанучыларга ярлыкау сорыйлар: «Раббыбыз! Син барлык нәрсәләрне рәхмәт һәм гыйлем белән чолгыйсың. Тәүбә иткәннәрне һәм Синең юлыңа ияргәннәрне ярлыка һәм аларны тәмуг газабыннан сакла!"

8 . "Раббыбыз! Аларга һәм аларның аталарыннан һәм хатыннарыннан һәм нәселләреннән игелекле булганнарны Син вәгъдә иткән җәннәт бакчалары на кертеп җибәр! Хакыйкатьтә, Син — гыйззәт, хик мәт иясе!"

9 . "Аларны яманлыклардан сакла! Ул көнне Син кемне яманлыктан саклыйсың икән, шуны мәрхәмәтеңә ирештердең инде. Бу олы табыш бит!»"

10 . "Хакыйкатьтә, кәфер булганнар аваз белән ча кырылырлар: «Әлбәттә, Аллаһның нәфрәте, үзегезне иманга чакырып, кәфер килеш калуыгыз өчен үз- үзегезгә булган нәфрәтегездән дә зуррак!»"

11 . "Алар: «Раббыбыз! Син безне ике мәртәбә үтердең һәм ике мәртәбә терелттең, һәм без гөнаһларыбызны таныдык. Моннан чыгуга юл бармы соң?» — дип әйтерләр."

12 . "Бу сезгә шуның өчен: бердәнбер Аллаһка ял варганда сез ышанмадыгыз, Аңа тиңдәш бирелгәндә исә — ышандыгыз, һәм хөкем чыгару — югары, бөек Аллаһта!"

13 . "Ул сезгә Үз аятьләрен күрсәтә һәм сезгә күктән ризык төшерә, һәм әверелгәннән башка беркем дә искә алмый!"

14 . "Кәферләр күрә алмаса да, Аның алдында динне ихласлап, Аллаһка ялварыгыз!"

15 . "Югары дәрәҗәләр, гареш иясе, Ул Үз әмереннән рухны колларыннан теләгәненә очрашу көне турында үгетләсен дип җибәрә."

16 . "Ул көнне алар чыккач, аларның Аллаһка һич бернәрсәләре яшерен булмас. Ул көнне падишаһлык кемнеке? Бердәнбер кодрәт көчле Аллаһта!"

17 . "Ул көнне һәр җан иясе үзенең кәсеп иткәненә күрә җәза алыр. Ул көнне рәнҗетү юк! Хакыйкатьтә, Аллаһ хисапта тиз булучы!"

18 . "Һәм аларны сагышлы кальбләр тамакка килә торган, якынаючы көн турында үгетлә! Залимнәрнең сөйгәне дә, үзенә итагатьтә булган яклаучысы да юктыр!"

19 . Ул күзләрнең ялган карашларын да һәм күкрәкләр яшергән нәрсәләрне дә белеп тора.

20 . "Аллаһ хаклык белән хөкем итә, аларның исә Аннан башкаларга ялварганнары бернәрсә дә хөкем итә алмый. Хакыйкатьтә, Аллаһ — ишетүче, күрүче!"

21 . "Алар җир йөзендә йөрмәделәрмени? Һәм алар га кадәр булганнарның ахырлары ничек булганына күз салмадылармыни? Алар боларга караганда көч- куәт ягыннан да, җир өстендә калдырган эзләре ягыннан да куәтлерәк иде бит. Һәм Аллаһ аларны гөнаһлары өчен тотып алды, һәм аларның Аллаһтан саклаучысы да булмады!"

22 . "Бу — аларга рәсүлләре ачык аңлаешлылар белән килгәч, алар ышанмаганнары өчен, һәм Аллаһ аларны тотып алды. Хакыйкатьтә, Ул көчле, газап кылуда каты!"

23 . "Һәм Без аятьләребез һәм ачык хакимият белән Мусаны җибәрдек,"

24 . "фиргавенгә, һәм һәманга, һәм Карунга. Алар исә: «Сихерче, алдакчы!» — диделәр."

25 . "Һәм ул аларга Бездән хаклык белән килгәч, алар: «Аның белән бергә иман китергәннәрнең улларын үтерегез, хатын-кызларын исә тере калдырыгыз!» — дип әйттеләр. Әмма кәферләрнең мәкере адашуда гына!"

26 . "Һәм фиргавен: «Калдырыгыз мине! Мин Мусаны үтерәм һәм ул Раббысын чакырсын әле! Ул сезнең динегезне алыштырыр яки җир йөзендә бозыклык китереп чыгарыр дип куркам», — диде."

27 . "Һәм Муса: «Мин һәртөрле тәкәбберләнүчедән һәм хисап көненә иман китермәгәннән Раббыма, һәм сезнең Раббыгызга сыенам!» — диде."

28 . "Һәм фиргавен ыруыннан иман китергән һәм иман китергәнен яшереп йөргән бер ир әйтте: «Әллә сез кешене: «Минем Раббым — Аллаһ!» — дигәне һәм сезгә Раббыгыздан ачык аятьләр белән килгә не өчен үтермәкче буласызмы? Әгәр ул алдакчы бул са, алдавы үзенә каршы булыр, әгәр ул рас сөйләүче булса, сезгә ул вәгъдә иткәннән бәгъзесе кагылыр. Хакыйкатьтә, Аллаһ чиктән чыккан һәм ялганчы булганны туры юлга юнәлтми!"

29 . "Ий, кавемем! Бүген сезгә падишаһлык, җир йөзендә сез өстенлектә булучысыз, әгәр безгә Аллаһ ның гайрәте килсә, аннан безне кем саклар?» Фиргавен: «Мин сезгә үзем күргәнне генә күрсәтәм, мин сезне дөреслек юлыннан гына алып барам» — диде."

30 . "Һәм иман китергән берәү әйтте: «Ий, кавемем! Мин сезгә аерым теркемнәргә шикелле көннән куркамын,"

31 . "Нух кавеме, һәм Гадь, һәм Сәмүд, һәм алардан соң булганнар белән булган эш кебек. Хакыйкатьтә, Аллаһ колларга золымлык теләми!"

32 . "Ий, кавемем! Мин сезнең бер-берегезне чакыру көненнән куркамын!"

33 . "Ул көнне сез йөз чөереп артка әйләнә башларсыз, сезгә Аллаһтан яклаучы да юк! Аллаһ юлдан яздырганны алып баручы да юк!"

34 . "Һәм сезгә моңа кадәр ачык аңлаешлылар белән Йусуф килгән иде, әмма ул китергән нәрсә турында тәки шиктә булдыгыз, ул исә һәлак булгач, сез: «Аннан соң Аллаһ һич рәсүл җибәрмәс!» — дидегез. Чиктән чыгучыны һәм шикләнүчене Аллаһ менә шулай юлдан яздыра!"

35 . "Аллаһның аятьләре турында һичнинди дәлил китереп бирелмичә бәхәсләшүчеләр — моңа Аллаһның да, һәм иман китергәннәрнең дә нәфрәте бөек булды! Һәр тәкәббернең, җәберләүченең кальб-күңелен Аллаһ менә шулай томалый!"

36 . "Һәм фиргавен әйтте: «Ий, Һәман! Минем өчен бөек бина төзе, бәлки мин юлларга җитәрмен,"

37 . "күкләрнең юлларына һәм Мусаның иләһенә күтәрелермен, мин бит Мусаны ялганчы дип уйлыйм». Фиргавенгә гамәленең начарлыгы менә шулай бизәлеп күрсәтелде һәм ул юлдан яздырылды, һәм фиргавеннең мәкере — югалтуда гына!"

38 . "Һәм иман китергән булучы: «Ий, кавемем! Миңа иярегез, мин сезне турылык юлына алып чы гам!"

39 . "Ий, кавемем! Бу дөнья тереклеге, хаклыкта, файдалану гына бит, әхыйрәт исә — тору йорты!"

40 . "Кем явызлык эшләгән икән, шуңа охшаган белән генә җәзаланыр, кем ирләрдән яки хатыннардан игелек кыла икән, иман китергән булып, алар җәннәткә керерләр дә анда исәпсез-хисапсыз ризыкланырлар."

41 . "Ий, кавемем! Ни өчен мин сезне котылуга чакырам, сез исә мине утка чакырасыз?"

42 . "Сез мине Аллаһка карата кәфер булырга һәм аның турында һич тә белемем булмаган нәрсәне Аңа тиңдәш итәргә чакырасыз, мин исә сезне гыйззәт иясе, ярлыкаучыга өндимен!"

43 . "Һич шик юк, сез мине чакырган нәрсәнең бу дөнья тереклегендә дә һәм әхыйрәттә дә чакырылуы юк, һәм безнең кайтуыбыз — Аллаһка! һәм чиктән узучылар — алар ут әһелләре!"

44 . "Минем нәрсә әйткәнемне искә алачаксыз һәм мин үз эшемне Аллаһка тапшырам! Хакыйкатьтә, Аллаһ колларын күреп тора!»"

45 . Алар мәкерләгән нәрсәнең явызлыгыннан Аллаһ аны саклады. Фиргавен ыруын исә газапның яманы тотты!

46 . "Иртән һәм кич алар ташлана торган ут, ул көндә исә сәгать җиткәч: «Фиргавен ыруын иң каты газапка кертегез!»"

47 . "Менә алар ут эчендә бәхәсләшә, көчсезләре тәкәббер булганнарына: «Без сезгә иярүчеләр булдык бит. Сез безне утның өлешеннән булса да якламассызмы икән?»— дип әйтерләр."

48 . "Тәкәбберләнгәннәр исә: «Без барыбыз да аның эчендә. Хакыйкатьтә, Аллаһ колларының арасын хөкем итте инде», — дип әйтерләр."

49 . "Һәм ут эчендә булганнар җәһәннәм сакчыларына: «Раббыгызны чакырыгыз! Ул безгә бер көнгә генә газапны җиңеләйтсә иде», — дип әйтерләр."

50 . "Алар: «Сезгә рәсүлләрегез ачык аңлаешлылар белән килмәделәрмени?» — дип әйтерләр. Алар: «Әйе», — диярләр. Алар: «Чакырыгыз соң!» — дип әйтерләр. Кәферләрнең догалары исә адашуда гына бит!"

51 . "Без рәсүлләребезгә һәм иман китергәннәргә дә дөнья тереклегендә дә, шәһидләр килеп басачак көндә дә ярдәм итәрбез,"

52 . залимнәрнең гозерләнүләре аларга ярдәм итмәячәк көнне. Аларга — ләгънәт һәм аларга -йортның яманы!

53 . "Һәм Без Мусага туры юл бирдек һәм Исраил угылларына мирас итеп китап калдырдык,"

54 . гакыллары булганнарга җитәкчелек һәм искә төшерү итеп.

55 . "Сабыр бул! Хакыйкатьтә, Аллаһның вәгъдәсе хак, гөнаһтан ярлыкау сора, кичен дә һәм иртәсен дә Раббыңны мактап тәсбих әйт!"

56 . "Аларга һичбер исбатлау бирелми торып Аллаһның аятьләре турында бәхәсләшүчеләр — алар ның күкрәкләрендә бөеклек кенә, алар аңа җитә алмаслар! Аллаһтан ярдәм эзлә! Хакыйкатьтә, Ул — ишетүче, күрүче!"

57 . "Әлбәттә, күкләрне һәм җирне барлыкка китерү кешеләрне барлыкка китерүгә караганда олырак, ләкин кешеләрнең күбесе белми!"

58 . "Сукыр белән күреп торучы — бертигез түгел, һәм иман китергән, һәм игелекле эшләр эшләгәннәр белән явызлык кылып йөрүче дә! Аз искә аласыз сез!"

59 . "Хакыйкатьтә, һичбер шөбһә-шиксез сәгать киләчәк. Әмма кешеләрнең күбесе иман китерми!"

60 . "Һәм Раббыгыз: «Миңа дога кылыгыз, сезгә җавап бирермен! Хакыйкатьтә, миңа гыйбадәт кылудан тәкәбберләнгәннәр — алар җәһәннәмгә кимсетелгән килеш керечәкләр!» — дип әйтте."

61 . "Аллаһ сезгә төнне ял итәр өчен һәм көнне күрү өчен ясады. Хакыйкатьтә, Аллаһ кешеләргә фазыл иясе, ләкин кешеләрнең күбесе шөкер итмиләр!"

62 . "Бу — Аллаһ, сезнең Раббыгыз! Һәрнәрсәне барлыкка китерүче, Аннан башка иләһ юк! Никадәр алданасыз сез!"

63 . Менә шулай Аллаһның аятьләрен инкарь итүчеләр алданып юлдан язалар!

64 . "Аллаһ — сезгә җирне сез тора торган урын һәм күкне түбә итүче. Ул сезгә кыяфәт бирде һәм кыяфәтегезне гүзәлләштерде, һәм хуш булганнардан ризыкландырды. Бу — Аллаһ, сезнең Раббыгыз! Аллаһ, галәмнәр Раббысы мөбарәк булсын!"

65 . "Ул тере, Аннан башка иләһ юк. Аның алдында дингә ихлас булып Аңа ялварыгыз! Галәмнәр Раббысы Аллаһка — дан!"

66 . "«Миңа Раббымнан ачык аңлаешлылар килгәннән соң, сез Аллаһтан башка чакырган нәрсәләргә миңа гыйбадәт кылу тыелды һәм миңа галәмнәр Раббысына бирелергә кушылды», — дип әйт."

67 . "Ул сезне туфрактан барлыкка китерүче, моннан соң — тамчыдан, моннан соң куерып укмашканнан, моннан соң Ул сезне бала итеп чыгарды, шуннан сез ныгысын өчен, шуннан сез картайсын өчен. Арагызда элек үлүчеләр дә бар һәм билгеләнгән әҗәлгә җитәр өчен дә. Шаять, сез аңларсыз!"

68 . "Ул терелтүче һәм үлем бирүче дә. Һәм Ул карар итсә, хаклыкта, Ул: «Бул!» — дип кенә әйтә дә һәм ул була."

69 . Аллаһның аятьләре турында бәхәсләшкәннәрне күрмәдеңмени? Никадәр читкә авышканнар алар!

70 . "Китапны һәм Без рәсүлләребез белән җибәргәнне ялганга санаучылар, һәм белерләр әле алар!"

71 . "Муеннарында богаулар, чылбырлар булганда — алар өстерәлерләр"

72 . "кайнар суга, моннан соң — алар яндырылачак утка."

73 . "Шуннан аларга әйтелер: «Кайда тоткан тиңдәшләрегез,"

74 . Аллаһтан башка?» Болар: «Алар бездән адаштылар. Без моннан элек бернәрсәгә ялвармадык та!» — дип әйтерләр. Менә шулай адаштыра Аллаһ кәферләрне!

75 . Бу сезгә җир йөзендә хаксыз килеш шатланганыгыз өчен һәм артык югары күтәрелгәнегез өчен!

76 . Анда мәңге яшәү өчен җәһәннәм ишекләреннән үтегез! Нинди яман тәкәббер булучыларның урыны!

77 . "Сабыр ит! Хакыйкатьтә, Аллаһның вәгъдәсе — хак. Яки Без сиңа вәгъдә ителгәннәрнең кайсыберләрен күрсәтербез, яки сине вафат итәрбез, һәм алар Безгә кире кайтырлар."

78 . "Һәм Без сиңа кадәр дә рәсүлләр җибәргән идек инде, аларның кайсылары турында сиңа сөйләдек һәм кайсылары турында сиңа сөйләмәдек. Аллаһның изен-рөхсәтеннән башка рәсүлгә аять китерергә тиеш булмады. Аллаһның әмере килеп җитсә — хаклык белән хөкем ителә. Ул чакта ялганга исәпләүчеләр зыян күрерләр."

79 . "Аллаһ сезгә кайсыларын атланып йөрер өчен, кайсыларын ашау өчен мал-туарлар бирде."

80 . "Һәм алардан сезгә файда бар, һәм күңелләрегездә булган хаҗәтләрне үтәр өчен, һәм алар өстендә дә, һәм көймәләрдә дә йөрисез."

81 . Ул сезгә Үз аятьләрен күрсәтә. Аллаһның аятьләренең кайсысын инкарь итәсез сез?

82 . "Әллә алар җир йөзендә йөрмәделәрме һәм аларга кадәр булганнарның ахыры ничек булганын күрмәделәрме? Тегеләр аларга караганда күбрәк тә, көч ягыннан да һәм җир йөзендәге эзләре ягыннан да куәтлерәк иде. Һәм аларның кәсеп итеп тапкан нәрсәләре коткармады!"

83 . "Аларга рәсүлләре ачык аңлатмалар белән килгәч, алар үзләрендә булган белемгә шатландылар. Һәм аларның көлгән нәрсәләре үзләрен чолгап алды."

84 . Безнең гайрәтебезне күргәч: «Без бердәнбер Аллаһка иман китердек һәм Аңа тиңдәш тоткан нәрсәләребездән баш тарттык!» — дип әйттеләр.

85 . Аллаһның коллары өстендә расланган гадәте буенча аларга иманнары Безнең гайрәтебезне күргәннән соң ярдәм итмәде. Һәм кәферләр шунда зыянда калдылар!

 

 

 

In this page you can listen әл-Гафир (ярлыкаучы) in English, әл-Гафир (ярлыкаучы) and read and download әл-Гафир (ярлыкаучы) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download әл-Гафир (ярлыкаучы) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of әл-Гафир (ярлыкаучы) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Көръән-Кәрим

The Holy Qur'an

Surah Translations

1 . әл-Фәтихә 2 . әл-Бакара (сыер) 3 . Әәл Гыймран (Гыймран гаиләсе) 4 . ән-Нисәә (хатын-кызлар) 5 . әл-Маидә (аш табыны) 6 . әл-Әнъгам (мал-туар) 7 . әл-Әгьраф (киртәләр) 8 . әл-Әнфәәл (табышлар) 9 . әт-Тәүбә (тәүбә) 10 . Йунус 11 . Һуд 12 . Йусуф 13 . әр-Рәгьд (күк күкрәү) 14 . Ибраһим 15 . әл-Хиҗер 16 . ән-Нәхел (бал кортлары) 17 . әл-Исра (төнге күчерү) яки бәни Исраил (Исраил угыллары) 18 . әл-Кәһеф (тау куышлыгы) 19 . Мәрйәм 20 . Та һә 21 . әл-Әмбийә (пәйгамбәрләр) 22 . әл-Хәҗҗ (хаҗ) 23 . әл-Мүъминүн (иман китереп инанучылар) 24 . ән-Нур (нур) 25 . әл-Фуркан (аергыч) 26 . әш-Шүъара (шагыйрьләр) 27 . ән-Нәмел (кырмыскалар) 28 . әл-Касас (хикәя) 29 . әд-Гъәнкәбүш (үрмәкүч) 30 . әр-Рум (румлылар) 31 . Лукман 32 . әс-Сәҗдә (сәҗдә) 33 . әл-Әхзәб (аерым төркемнәр) 34 . Сәбәә 35 . әл-Фәтыр (барлыкка китерүче) 36 . Йәә сиин 37 . әс-Саффат (сафларга төзелеп торучылар) 38 . Садъ 39 . әз-Зүмәр (төркемнәр) 40 . әл-Гафир (ярлыкаучы) 41 . әл-Фуссыләт (тәфсилләп аңлатылды) 42 . әш-Шүрә (киңәш) 43 . әз-Зухруф (бизәнүчеләр) 44 . әд-Духан (төтен) 45 . әл-Җәсийә (тезләнеп торган) 46 . әл-Әхкаф (комнар) 47 . Мухәммәт 48 . әл-Фәтех (җиңү) 49 . әл-Хуҗурат (бүлмәләр) 50 . Каф 51 . әз-Зәрийәт (таратучылар) 52 . әт-Тур (тау) 53 . ән-Нәҗем (йолдыз) 54 . әл-Камәр (ай) 55 . әр-Рәхман (һәркемгә бу дөньяда шәфкатъле булучы) 56 . әл-Уакыйгъа (котылгысыз вакыйга) 57 . әл-Хәдид (тимер) 58 . әл-Муҗәдилә (сүз көрәштерү) 59 . әл-Хәҗер (җыелыш) 60 . әл-Мумтәхәна (имтихан бирүче хатын) 61 . әс-Саффъ (сафлар) 62 . әл-Җумугъа (җомга) 63 . әл-Мунафикун (монафикълар) 64 . әт-Тәгабун (бер-береңне алдау) 65 . әт-Тәлакъ (талак кылу) 66 . әт-Тәхрим (хәрам итү) 67 . әл-Мүльк (падишаһлык) 68 . әл-Каләм (каләм) 69 . әл-Хакка (котылгысыз) 70 . әл-Мәгъәриҗ (баскычлар) 71 . Нух 72 . әл-Җинн (җеннәр) 73 . әл-Музәммил (чорналган) 74 . әл-Мудәсир (төрелгән) 75 . әл-Кыйәмә (кыямәт) 76 . әл-Инсән (кеше) 77 . әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) 78 . ән-Нәбәә (хәбәр) 79 . ән-Нәзигъат (тартып алучылар) 80 . Гъабәсә (төмсәләнде) 81 . әт-Тәкъүир (каплану) 82 . әл-Инфитар (ярылып китү) 83 . әл-Мутаффифин (алдап үлчәүчеләр) 84 . әл-Иншикакъ (ярылып китү) 85 . әл-Буруҗь (йолдызлыклар) 86 . әт-Тарекъ (төнлә баручы) 87 . әл-Әгълә (иң бөек) 88 . әл-Гашиййә (каплаучы) 89 . әл-Фәҗер (таң) 90 . әл-Бәләд (шәһәр) 91 . әш-Шәмес (кояш) 92 . әл-Ләйел (төн) 93 . әд-Духә (иртә) 94 . әл-Инширах (ярып ачу) 95 . әт-Тин (инҗир агачы) 96 . әл-Гъаләкъ (укмашкан кан тамчысы) 97 . әл-Кадер (тәкъдирләү) 98 . әл-Бшййинә (аңлаешлы билге) 99 . әз-Зәлзәлә 100 . әл-Гъадийәт (чабып баручылар) 101 . әл-Каригъа (кырып бетерүче) 102 . әт-Тәкәсүр (байлык арттыруда ярышу) 103 . әл-Гъаср (икендк вакыты) 104 . әл-Һүмәзә (яла ягучы) 105 . әл-Фил (фил) 106 . әл-Күрәйеш (корәешләр) 107 . әл-Мәгъун (хәер-садәка) 108 . әл-Кәүсәр (муллык) 109 . әл-Кәфирун (кәферләр) 110 . ән-Нәсър (ярдәм) 111 . әл-Мәсәд (хөрмә агачының сүсе) 112 . әл-Ихълас (ихласлык) 113 . әл-Фәлакъ (таң ату) 114 . ән-Нәс (кешеләр)
Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top