әл-Хуҗурат (бүлмәләр) ( 18 Айәть )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Шәфкатьле, рәхимле Аллаһ исеме белән... Ий, иман китереп инанучылар! Аллаһ һәм Аның рәсүле алдында алга омтылмагыз һәм Аллаһтан куркыгыз. Хакыйкатьтә, Аллаһ — ишетүче, белүче!"

2 . "Ий, иман китереп инанучылар! Сез пәйгамбәр тавышыннан тавышларыгызны югары күтәрмәгез, бер-берегез белән кычкырышып сөйләшкән кебек, аңа кычкырып сүз белән кагылмагыз. Югыйсә үзегез дә тоймыйча калырсыз: гамәлләрегез әрәмгә китәр."

3 . "Хакыйкатьтә, Аллаһның рәсүле алдында тавышларын түбәнәйтеп сөйләшүчеләр, кальбләрен Аллаһ тәкъвалык өчен сынаганнардандыр. Аларга — ярлыкау һәм бөек әҗер."

4 . "Сине бүлмәләр артыннан кычкырып чакыручыларның күбесе, хакыйкатьтә, гакыл йөртеп карамыйлар!"

5 . "Әгәр алар синең үзләренә чыкканыңны көтсәләр иде, алар өчен хәерлерәк булыр иде. Аллаһ исә ярлыкаучы, рәхимле!"

6 . "Ий, иман китереп инанучылар! Әгәр сезгә азгын берәр хәбәр белән килсә, наданлыктан кавемгә зыян итмәс өчен һәм кылганыгызга карата үкенмәс өчен, сез аны ачыклагыз!"

7 . "Һәм белегез: сезнең арагызда — Аллаһның рәсүле. Әгәр күп эшләрдә ул сезгә итагатьтә булган булса, сез нужага чумар идегез. Ләкин Аллаһ сезгә иман сөюне тудырды һәм аны сезнең кальб-күңелләрегездә бизәкләп куйды, һәм сезне көферлеккә, азгынлыкка, һәм буйсынмаучылыкка карата нәфрәтләндерде. Менә болар — туры юлдан баручылар,"

8 . "Аллаһның фазылы һәм нигъмәте белән! Аллаһ гыйлем, хикмәт иясе бит!"

9 . "Әгәр иман китереп инанучылардан ике төркем сугышып-кырылышса, аларның арасын килештерегез. Әгәр берсе икенчесенә каршы чыгып җәберләүче булса, ул Аллаһның боерыгына кайтканчыга кадәр каршы чыгып, җәберләүче булганы белән сугышыгыз! Әгәр исә ул Аллаһның боерыгына кайтса, гаделлек белән аларның араларын килештерегез һәм турылык кылыгыз! Аллаһ, хакыйкатьтә, турылыклыларны сөядер!"

10 . "Иман китереп инанучылар, хаклыкта, кардәш туганнар. Ике кардәш туганыгызны да килештерегез! Һәм Аллаһтан куркыгыз! Шаять, сез рәхимле леккә ирешерсез!"

11 . "Ий, иман китереп инанучылар! Бер кавем икенчене мәсхәрә итмәсен, ихтимал ки, алары болардан да хәерлерәктер, һәм бер хатыннар икенче хатыннарны, ихтимал ки, алар болардан хәерлерәктер. Үз-үзегезне хурламагыз һәм кушамат исемнәр бирешмәгез! Иманнан соң азгынлык исеме бик начар бит. һәм кем тәүбә итмәүче булса... алар — за лимнәрдән."

12 . "Ий, иман китереп инанучылар! Күп уйлардан ваз кичегез, хакыйкатьтә, кайсыбер уйлар — гөнаһтыр! Һәм шымчылык кылмагыз, һәм бәгъзеләрегез икенчеләрегез турында гайбәткә керешмәсен. Сезнең берәре-гез үлгән кардәшенең итен ашарга теләрмени, сез аннан җирәнәсез ич. Аллаһтан куркыгыз! Аллаһ, хакыйкатьтә, тәүбәләрне кабул итүче, рәхимле!"

13 . "Ий, кешеләр! Без сезне ир белән хатын буларак яраттык. Бер-берегезне белеп-таныр өчен сезне халыклар һәм кабиләләрдән ясадык. Арагыздан Аллаһ кар шысында иң хөрмәтлегез — иң тәкъва булучыгыз! Хакыйкатьтә, Аллаһ — белүче, хәбәрдар!"

14 . "Бәдәви гарәпләр: «Без иман китердек!» — диделәр. «Сез иман китереп инанмадыгыз!» «Без бирел¬дек!» — дип әйтегез, чөнки сезнең кальб-күңелләре-гезгә иман кереп җитмәгән әле. Әгәр сез Аллаһка һәм Аның рәсүленә итагатьле булсагыз, Ул сезнең гамәлләрегездән бернәрсәнең дә дәрәҗәсен төшермәс!» — дип әйт. Аллаһ, хакыйкатьтә, ярлыкаучы, рәхимле!"

15 . "Иман китереп инанучылар, хаклыкта, бары шулар: алар Аллаһка һәм Аның рәсүленә иман китереп инанганнар, аннан һич шик тотмаганнар, һәм алар үз маллары һәм җаннары белән Аллаһ юлында көрәшкәннәр. Алар — ихлас ышанучылар!"

16 . "«Сез Аллаһны үз динегезгә өйрәтергә булдыгызмыни? Аллаһ исә күкләрдә һәм җирдә булган нәрсәләрне белә, һәм Аллаһ барлык нәрсә турында белеп тора бит», — дип әйт."

17 . "Алар үзләренең исламга бирелүләрен сиңа изгелек күрсәтү дип беләләр. «Мөселман булуыгыз белән миңа изгелек күрсәтәбез дип уйламагыз. Юк! Сезне иманга юнәлдерүе илә Аллаһ сезгә карата изгелек күрсәтер, әгәр сез дөрес итеп сөйләүчеләрдән булсагыз!» — дип әйт."

18 . "Аллаһ, хакыйкатьтә, күкләрдә һәм җирдә булган гаиб-яшерен нәрсәләрне белә! Һәм Аллаһ сез нәрсә эшләгәнне дә күреп тора!"

 

 

 

In this page you can listen әл-Хуҗурат (бүлмәләр) in English, әл-Хуҗурат (бүлмәләр) and read and download әл-Хуҗурат (бүлмәләр) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download әл-Хуҗурат (бүлмәләр) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of әл-Хуҗурат (бүлмәләр) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Көръән-Кәрим

The Holy Qur'an

Surah Translations

1 . әл-Фәтихә 2 . әл-Бакара (сыер) 3 . Әәл Гыймран (Гыймран гаиләсе) 4 . ән-Нисәә (хатын-кызлар) 5 . әл-Маидә (аш табыны) 6 . әл-Әнъгам (мал-туар) 7 . әл-Әгьраф (киртәләр) 8 . әл-Әнфәәл (табышлар) 9 . әт-Тәүбә (тәүбә) 10 . Йунус 11 . Һуд 12 . Йусуф 13 . әр-Рәгьд (күк күкрәү) 14 . Ибраһим 15 . әл-Хиҗер 16 . ән-Нәхел (бал кортлары) 17 . әл-Исра (төнге күчерү) яки бәни Исраил (Исраил угыллары) 18 . әл-Кәһеф (тау куышлыгы) 19 . Мәрйәм 20 . Та һә 21 . әл-Әмбийә (пәйгамбәрләр) 22 . әл-Хәҗҗ (хаҗ) 23 . әл-Мүъминүн (иман китереп инанучылар) 24 . ән-Нур (нур) 25 . әл-Фуркан (аергыч) 26 . әш-Шүъара (шагыйрьләр) 27 . ән-Нәмел (кырмыскалар) 28 . әл-Касас (хикәя) 29 . әд-Гъәнкәбүш (үрмәкүч) 30 . әр-Рум (румлылар) 31 . Лукман 32 . әс-Сәҗдә (сәҗдә) 33 . әл-Әхзәб (аерым төркемнәр) 34 . Сәбәә 35 . әл-Фәтыр (барлыкка китерүче) 36 . Йәә сиин 37 . әс-Саффат (сафларга төзелеп торучылар) 38 . Садъ 39 . әз-Зүмәр (төркемнәр) 40 . әл-Гафир (ярлыкаучы) 41 . әл-Фуссыләт (тәфсилләп аңлатылды) 42 . әш-Шүрә (киңәш) 43 . әз-Зухруф (бизәнүчеләр) 44 . әд-Духан (төтен) 45 . әл-Җәсийә (тезләнеп торган) 46 . әл-Әхкаф (комнар) 47 . Мухәммәт 48 . әл-Фәтех (җиңү) 49 . әл-Хуҗурат (бүлмәләр) 50 . Каф 51 . әз-Зәрийәт (таратучылар) 52 . әт-Тур (тау) 53 . ән-Нәҗем (йолдыз) 54 . әл-Камәр (ай) 55 . әр-Рәхман (һәркемгә бу дөньяда шәфкатъле булучы) 56 . әл-Уакыйгъа (котылгысыз вакыйга) 57 . әл-Хәдид (тимер) 58 . әл-Муҗәдилә (сүз көрәштерү) 59 . әл-Хәҗер (җыелыш) 60 . әл-Мумтәхәна (имтихан бирүче хатын) 61 . әс-Саффъ (сафлар) 62 . әл-Җумугъа (җомга) 63 . әл-Мунафикун (монафикълар) 64 . әт-Тәгабун (бер-береңне алдау) 65 . әт-Тәлакъ (талак кылу) 66 . әт-Тәхрим (хәрам итү) 67 . әл-Мүльк (падишаһлык) 68 . әл-Каләм (каләм) 69 . әл-Хакка (котылгысыз) 70 . әл-Мәгъәриҗ (баскычлар) 71 . Нух 72 . әл-Җинн (җеннәр) 73 . әл-Музәммил (чорналган) 74 . әл-Мудәсир (төрелгән) 75 . әл-Кыйәмә (кыямәт) 76 . әл-Инсән (кеше) 77 . әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) 78 . ән-Нәбәә (хәбәр) 79 . ән-Нәзигъат (тартып алучылар) 80 . Гъабәсә (төмсәләнде) 81 . әт-Тәкъүир (каплану) 82 . әл-Инфитар (ярылып китү) 83 . әл-Мутаффифин (алдап үлчәүчеләр) 84 . әл-Иншикакъ (ярылып китү) 85 . әл-Буруҗь (йолдызлыклар) 86 . әт-Тарекъ (төнлә баручы) 87 . әл-Әгълә (иң бөек) 88 . әл-Гашиййә (каплаучы) 89 . әл-Фәҗер (таң) 90 . әл-Бәләд (шәһәр) 91 . әш-Шәмес (кояш) 92 . әл-Ләйел (төн) 93 . әд-Духә (иртә) 94 . әл-Инширах (ярып ачу) 95 . әт-Тин (инҗир агачы) 96 . әл-Гъаләкъ (укмашкан кан тамчысы) 97 . әл-Кадер (тәкъдирләү) 98 . әл-Бшййинә (аңлаешлы билге) 99 . әз-Зәлзәлә 100 . әл-Гъадийәт (чабып баручылар) 101 . әл-Каригъа (кырып бетерүче) 102 . әт-Тәкәсүр (байлык арттыруда ярышу) 103 . әл-Гъаср (икендк вакыты) 104 . әл-Һүмәзә (яла ягучы) 105 . әл-Фил (фил) 106 . әл-Күрәйеш (корәешләр) 107 . әл-Мәгъун (хәер-садәка) 108 . әл-Кәүсәр (муллык) 109 . әл-Кәфирун (кәферләр) 110 . ән-Нәсър (ярдәм) 111 . әл-Мәсәд (хөрмә агачының сүсе) 112 . әл-Ихълас (ихласлык) 113 . әл-Фәлакъ (таң ату) 114 . ән-Нәс (кешеләр)
Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top