әл-Җинн (җеннәр) ( 28 Айәть )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Шәфкатьле, рәхимле Аллаһ исеме белән... Әйт: «Миңа вәхи кылынды: җеннәрнең бер өлеше Коръәнне тыңлаганнар һәм алар: «Хакыйкатьтә, без гаҗәеп Коръән ишеттек»,— дип әйттеләр."

2 . «Ул тугры юлга алып бара һәм без аңа иман китердек. Һәм Раббыбызга карата һич ширек кылмаячакбыз.

3 . "Һәм, хакыйкатьтә, Раббыбызның бөеклеге барысыннан да югарырак булсын. Үзенә ул хатын да, бала да алмады."

4 . Бездән гакылсыз булган Аллаһ турында чамасыз сөйләде.

5 . Без кешеләр һәм җеннәр Аллаһка каршы ялган әйтмәсләр дип уйлаган идек.

6 . "Кешеләр арасында булучы ирләр җеннәрдән булган ирләрдән ярдәм сорарга керештеләр, алар исә боларга акылсызлык кына арттырдылар."

7 . "Алар да сезнең шикелле, Аллаһ беркемне дә янә терелтмәячәк дип уйлаган булганнар."

8 . "Хакыйкатьтә, без күккә кагылган идек, һәм аның көчле сакчылар һәм таратучылар белән тулганын күрдек."

9 . Һәм без аның янында утырып тора торган урыннарда тыңлар өчен утырып торган идек. Хәзер исә тыңлаучыга күзәтеп торучы атылган йолдыз табылыр.

10 . "Һәм без белмибез, җир йөзендә булучыларны җәзага тартудан булганмы, әллә Раббылары аларга тугры юл теләгәндерме."

11 . "Һәм, хакыйкатьтә, безнең арабызда изге күңеллеләр дә, андый булмаучылар да бардыр. Төрле юлларга дан баручылар идек без."

12 . "Һәм без, җир йөзендә булганда Аллаһны көчсезләндермәбез һәм качсак та анны көчсезләндерә алмаячакбыз."

13 . "Хакыйкатьтә, без, тугры юл турында ишеткәч, аңа иман китөрдөк. Көм Ряббысынд иман китәрсә зыян күрүдән һәм җәбердән курыкмасын."

14 . "Араларыбызда үзләрен тапшыручылар да бар, чигенүчеләр дә бар. Кем булса да үзен тапшырса — тугры юлны максат итеп куйгандыр."

15 . Әмма чигенүчеләр исә җәһәннәмгә утын булдылар!»

16 . "Тугры юлда нык торган булсалар, Без аларга мул су эчертер идек,"

17 . "аларны шулай иттереп сынап карар өчен. Раббысын искә алудан йөзен борса, Ул аны мәшәкатьле газапка дучар итәр."

18 . Сәҗдә кыла торган урыннар Аллаһ өчен. Шуңа күрә Аллаһ белән бергә һичкемгә ялвармагыз.

19 . "Аллаһның колы, Аңа ялварып баскач, алар аның янында тыгызлык белән җыелырга булдылар."

20 . "Әйт: «Мин Раббыма ялварып дога кылам, аңа карата беркем белән дә хуҗа була алмыйм!»"

21 . "Әйт: «Зарарлык белән дә, тугры юл белән дә минем сезгә хөкем кылырга көчем юк!»"

22 . Әйт: «Аллаһтан мине беркем дә яклый алмас һәм Аннан гайре мин качар урын да тапмам!»

23 . "Аллаһтан җиткерүдән башка һәм аның рисаләләреннән башка. Кем Аллаһ һәм Аның рәсүле белән карышса, хакыйкатьтә, аңа җәһәннәм уты. Анда алар мәңгегә калачак."

24 . Хәтта алар вәгъдә ителгәнне күрмичә һәм алар ярдәмчеләр белән кем көчсезрәк икәнен һәм саны белән азрак икәнен күргәнче!

25 . "Әйт: «Мин белмимен: сезгә вәгъдә ителгән якынмы, әллә Аллаһ моңа чиген куйдымы»."

26 . "«Гаибне белүче һәм Ул үзендә гаиб булганны беркемгә дә белгертмәс,"

27 . "рәсүлгә карата Ул разый булган шикеллеләрдән башка. Һәм Ул аның алдында, артында күзәтүчене булдыра,"

28 . алар үз Раббыларының рисаләләрен тапшырганны Үзе белсен дип. Аларда булганны Ул чолгап алган һәм һәрнәрсәне сан белән исәпләгән».

 

 

 

In this page you can listen әл-Җинн (җеннәр) in English, әл-Җинн (җеннәр) and read and download әл-Җинн (җеннәр) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download әл-Җинн (җеннәр) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of әл-Җинн (җеннәр) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Көръән-Кәрим

The Holy Qur'an

Surah Translations

1 . әл-Фәтихә 2 . әл-Бакара (сыер) 3 . Әәл Гыймран (Гыймран гаиләсе) 4 . ән-Нисәә (хатын-кызлар) 5 . әл-Маидә (аш табыны) 6 . әл-Әнъгам (мал-туар) 7 . әл-Әгьраф (киртәләр) 8 . әл-Әнфәәл (табышлар) 9 . әт-Тәүбә (тәүбә) 10 . Йунус 11 . Һуд 12 . Йусуф 13 . әр-Рәгьд (күк күкрәү) 14 . Ибраһим 15 . әл-Хиҗер 16 . ән-Нәхел (бал кортлары) 17 . әл-Исра (төнге күчерү) яки бәни Исраил (Исраил угыллары) 18 . әл-Кәһеф (тау куышлыгы) 19 . Мәрйәм 20 . Та һә 21 . әл-Әмбийә (пәйгамбәрләр) 22 . әл-Хәҗҗ (хаҗ) 23 . әл-Мүъминүн (иман китереп инанучылар) 24 . ән-Нур (нур) 25 . әл-Фуркан (аергыч) 26 . әш-Шүъара (шагыйрьләр) 27 . ән-Нәмел (кырмыскалар) 28 . әл-Касас (хикәя) 29 . әд-Гъәнкәбүш (үрмәкүч) 30 . әр-Рум (румлылар) 31 . Лукман 32 . әс-Сәҗдә (сәҗдә) 33 . әл-Әхзәб (аерым төркемнәр) 34 . Сәбәә 35 . әл-Фәтыр (барлыкка китерүче) 36 . Йәә сиин 37 . әс-Саффат (сафларга төзелеп торучылар) 38 . Садъ 39 . әз-Зүмәр (төркемнәр) 40 . әл-Гафир (ярлыкаучы) 41 . әл-Фуссыләт (тәфсилләп аңлатылды) 42 . әш-Шүрә (киңәш) 43 . әз-Зухруф (бизәнүчеләр) 44 . әд-Духан (төтен) 45 . әл-Җәсийә (тезләнеп торган) 46 . әл-Әхкаф (комнар) 47 . Мухәммәт 48 . әл-Фәтех (җиңү) 49 . әл-Хуҗурат (бүлмәләр) 50 . Каф 51 . әз-Зәрийәт (таратучылар) 52 . әт-Тур (тау) 53 . ән-Нәҗем (йолдыз) 54 . әл-Камәр (ай) 55 . әр-Рәхман (һәркемгә бу дөньяда шәфкатъле булучы) 56 . әл-Уакыйгъа (котылгысыз вакыйга) 57 . әл-Хәдид (тимер) 58 . әл-Муҗәдилә (сүз көрәштерү) 59 . әл-Хәҗер (җыелыш) 60 . әл-Мумтәхәна (имтихан бирүче хатын) 61 . әс-Саффъ (сафлар) 62 . әл-Җумугъа (җомга) 63 . әл-Мунафикун (монафикълар) 64 . әт-Тәгабун (бер-береңне алдау) 65 . әт-Тәлакъ (талак кылу) 66 . әт-Тәхрим (хәрам итү) 67 . әл-Мүльк (падишаһлык) 68 . әл-Каләм (каләм) 69 . әл-Хакка (котылгысыз) 70 . әл-Мәгъәриҗ (баскычлар) 71 . Нух 72 . әл-Җинн (җеннәр) 73 . әл-Музәммил (чорналган) 74 . әл-Мудәсир (төрелгән) 75 . әл-Кыйәмә (кыямәт) 76 . әл-Инсән (кеше) 77 . әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) 78 . ән-Нәбәә (хәбәр) 79 . ән-Нәзигъат (тартып алучылар) 80 . Гъабәсә (төмсәләнде) 81 . әт-Тәкъүир (каплану) 82 . әл-Инфитар (ярылып китү) 83 . әл-Мутаффифин (алдап үлчәүчеләр) 84 . әл-Иншикакъ (ярылып китү) 85 . әл-Буруҗь (йолдызлыклар) 86 . әт-Тарекъ (төнлә баручы) 87 . әл-Әгълә (иң бөек) 88 . әл-Гашиййә (каплаучы) 89 . әл-Фәҗер (таң) 90 . әл-Бәләд (шәһәр) 91 . әш-Шәмес (кояш) 92 . әл-Ләйел (төн) 93 . әд-Духә (иртә) 94 . әл-Инширах (ярып ачу) 95 . әт-Тин (инҗир агачы) 96 . әл-Гъаләкъ (укмашкан кан тамчысы) 97 . әл-Кадер (тәкъдирләү) 98 . әл-Бшййинә (аңлаешлы билге) 99 . әз-Зәлзәлә 100 . әл-Гъадийәт (чабып баручылар) 101 . әл-Каригъа (кырып бетерүче) 102 . әт-Тәкәсүр (байлык арттыруда ярышу) 103 . әл-Гъаср (икендк вакыты) 104 . әл-Һүмәзә (яла ягучы) 105 . әл-Фил (фил) 106 . әл-Күрәйеш (корәешләр) 107 . әл-Мәгъун (хәер-садәка) 108 . әл-Кәүсәр (муллык) 109 . әл-Кәфирун (кәферләр) 110 . ән-Нәсър (ярдәм) 111 . әл-Мәсәд (хөрмә агачының сүсе) 112 . әл-Ихълас (ихласлык) 113 . әл-Фәлакъ (таң ату) 114 . ән-Нәс (кешеләр)
Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top