әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) ( 50 Айәть )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Шәфкатьле, рәхимле Аллаһ исеме белән... Бер-бер артлы җибәрелә торганнар белән ант итәм,"

2 . "һәм көчле иттереп исүчеләр белән,"

3 . "һәм киң итеп таратучылар белән,"

4 . "һәм нык иттереп аеручылар белән,"

5 . "һәм искә алуны тапшыручылар белән,"

6 . кичерү өчен яки үгетләү өчен!

7 . "Сезгә вәгъдә ителгән нәрсә, хаклыкта, әлбәттә, булачак бит."

8 . "Һәм кайчан йолдызлар сүнә икән,"

9 . "һәм кайчан күк ярыла икән,"

10 . "һәм кайчан таулар ишелә икән,"

11 . "һәм кайчан рәсүлләргә билгеле вакыт билгеләнә икән,"

12 . кайсы көнгә кадәр кичектерелер?

13 . Аермалык көненә кадәр.

14 . Аермалык көне нәрсә икәнлеген сиңа ни белгертер?

15 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне— үкенеч!

16 . Без әүвәлгеләрне һәлак итмәдекмени?

17 . Моннан соң Без алар артыннан ахыргыларны да җибәрербез.

18 . Гөнаһкәрләр белән Без шулай эшлибез!

19 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне— үкенеч!

20 . Без сезне көчсез судан гына барлыкка китермәдекмени?

21 . "Һәм Без аны ышанычлы урында булдырмадыкмы,"

22 . мәгълүм вакытка кадәр.

23 . "Без чамалап куйдык, һәм нинди яхшы чамалаучы Без!"

24 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне— үкенеч!

25 . Без җирне сыену урыны итмәдекмени?

26 . Тереләргә һәм үлеләргә?

27 . "Һәм анда нык тора торган горурларны булдырдык, һәм сезне тозсыз су белән сыйладык."

28 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне — үкенеч!

29 . Сез үзегез ялган дип исәпләгән нәрсәгә китегез.

30 . Өч тармаклы караңгылыкка китегез.

31 . "Күләгәле дә түгел ул, һәм ялкыннан да коткармый."

32 . "Ул сарай кадәр очкыннар ташлый,"

33 . алар нәкъ сары дөяләр кебек.

34 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне— кайгы!

35 . Бу көнне сөйләшә алмаслар.

36 . Аларга акланырга да изен-рөхсәт ителмәс.

37 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне— кайгы!

38 . Бу — аермалык көне. Без сезне һәм әүвәлгеләрне дә җыйдык.

39 . "Әгәр хәйләгез булса, Миңа каршы хәйлә корып карагыз!"

40 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне— үкенеч!

41 . "Тәкъвалык ияләре, хакыйкатьтә, күләгәләрдә һәм чишмәләр"

42 . белән җаннары теләгән җимешләр арасында.

43 . Кылган гамәлләрегезгә күрә исәнлеккә-саулыкка ашагыз һәм эчегез!

44 . "Без, хакыйкатьтә, яхшылык кылучыларны шулай бүләклибез."

45 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне — үкенеч!

46 . Ашагыз һәм аз гына файдаланыгыз! Сез бит гөнаһкәрләр!

47 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне— үкенеч!

48 . "Аларга: «Рәкәгать кылыгыз!» —дип әйтелсә, рәкәгать кылмыйлар."

49 . Ялганга чыгаручыларга ул көнне — үкенеч!

50 . Моннан соң нинди хикәягә ышанырлар икән алар?

 

 

 

In this page you can listen әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) in English, әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) and read and download әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Көръән-Кәрим

The Holy Qur'an

Surah Translations

1 . әл-Фәтихә 2 . әл-Бакара (сыер) 3 . Әәл Гыймран (Гыймран гаиләсе) 4 . ән-Нисәә (хатын-кызлар) 5 . әл-Маидә (аш табыны) 6 . әл-Әнъгам (мал-туар) 7 . әл-Әгьраф (киртәләр) 8 . әл-Әнфәәл (табышлар) 9 . әт-Тәүбә (тәүбә) 10 . Йунус 11 . Һуд 12 . Йусуф 13 . әр-Рәгьд (күк күкрәү) 14 . Ибраһим 15 . әл-Хиҗер 16 . ән-Нәхел (бал кортлары) 17 . әл-Исра (төнге күчерү) яки бәни Исраил (Исраил угыллары) 18 . әл-Кәһеф (тау куышлыгы) 19 . Мәрйәм 20 . Та һә 21 . әл-Әмбийә (пәйгамбәрләр) 22 . әл-Хәҗҗ (хаҗ) 23 . әл-Мүъминүн (иман китереп инанучылар) 24 . ән-Нур (нур) 25 . әл-Фуркан (аергыч) 26 . әш-Шүъара (шагыйрьләр) 27 . ән-Нәмел (кырмыскалар) 28 . әл-Касас (хикәя) 29 . әд-Гъәнкәбүш (үрмәкүч) 30 . әр-Рум (румлылар) 31 . Лукман 32 . әс-Сәҗдә (сәҗдә) 33 . әл-Әхзәб (аерым төркемнәр) 34 . Сәбәә 35 . әл-Фәтыр (барлыкка китерүче) 36 . Йәә сиин 37 . әс-Саффат (сафларга төзелеп торучылар) 38 . Садъ 39 . әз-Зүмәр (төркемнәр) 40 . әл-Гафир (ярлыкаучы) 41 . әл-Фуссыләт (тәфсилләп аңлатылды) 42 . әш-Шүрә (киңәш) 43 . әз-Зухруф (бизәнүчеләр) 44 . әд-Духан (төтен) 45 . әл-Җәсийә (тезләнеп торган) 46 . әл-Әхкаф (комнар) 47 . Мухәммәт 48 . әл-Фәтех (җиңү) 49 . әл-Хуҗурат (бүлмәләр) 50 . Каф 51 . әз-Зәрийәт (таратучылар) 52 . әт-Тур (тау) 53 . ән-Нәҗем (йолдыз) 54 . әл-Камәр (ай) 55 . әр-Рәхман (һәркемгә бу дөньяда шәфкатъле булучы) 56 . әл-Уакыйгъа (котылгысыз вакыйга) 57 . әл-Хәдид (тимер) 58 . әл-Муҗәдилә (сүз көрәштерү) 59 . әл-Хәҗер (җыелыш) 60 . әл-Мумтәхәна (имтихан бирүче хатын) 61 . әс-Саффъ (сафлар) 62 . әл-Җумугъа (җомга) 63 . әл-Мунафикун (монафикълар) 64 . әт-Тәгабун (бер-береңне алдау) 65 . әт-Тәлакъ (талак кылу) 66 . әт-Тәхрим (хәрам итү) 67 . әл-Мүльк (падишаһлык) 68 . әл-Каләм (каләм) 69 . әл-Хакка (котылгысыз) 70 . әл-Мәгъәриҗ (баскычлар) 71 . Нух 72 . әл-Җинн (җеннәр) 73 . әл-Музәммил (чорналган) 74 . әл-Мудәсир (төрелгән) 75 . әл-Кыйәмә (кыямәт) 76 . әл-Инсән (кеше) 77 . әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) 78 . ән-Нәбәә (хәбәр) 79 . ән-Нәзигъат (тартып алучылар) 80 . Гъабәсә (төмсәләнде) 81 . әт-Тәкъүир (каплану) 82 . әл-Инфитар (ярылып китү) 83 . әл-Мутаффифин (алдап үлчәүчеләр) 84 . әл-Иншикакъ (ярылып китү) 85 . әл-Буруҗь (йолдызлыклар) 86 . әт-Тарекъ (төнлә баручы) 87 . әл-Әгълә (иң бөек) 88 . әл-Гашиййә (каплаучы) 89 . әл-Фәҗер (таң) 90 . әл-Бәләд (шәһәр) 91 . әш-Шәмес (кояш) 92 . әл-Ләйел (төн) 93 . әд-Духә (иртә) 94 . әл-Инширах (ярып ачу) 95 . әт-Тин (инҗир агачы) 96 . әл-Гъаләкъ (укмашкан кан тамчысы) 97 . әл-Кадер (тәкъдирләү) 98 . әл-Бшййинә (аңлаешлы билге) 99 . әз-Зәлзәлә 100 . әл-Гъадийәт (чабып баручылар) 101 . әл-Каригъа (кырып бетерүче) 102 . әт-Тәкәсүр (байлык арттыруда ярышу) 103 . әл-Гъаср (икендк вакыты) 104 . әл-Һүмәзә (яла ягучы) 105 . әл-Фил (фил) 106 . әл-Күрәйеш (корәешләр) 107 . әл-Мәгъун (хәер-садәка) 108 . әл-Кәүсәр (муллык) 109 . әл-Кәфирун (кәферләр) 110 . ән-Нәсър (ярдәм) 111 . әл-Мәсәд (хөрмә агачының сүсе) 112 . әл-Ихълас (ихласлык) 113 . әл-Фәлакъ (таң ату) 114 . ән-Нәс (кешеләр)
Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top