ән-Нәбәә (хәбәр) ( 40 Айәть )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Шәфкатьле, рәхимле Аллаһ исеме белән... Бер-берсеннән алар нәрсә турында сорашырлар?"

2 . Бөек хәбәр турындамы?

3 . Алар аның турында фикердә аерылыштылар.

4 . Һич юк! Белерләр әле!

5 . Моннан соң да һич юк! Алар белерләр әле!

6 . Без җир йөзен җәймә итмәдекмени?

7 . Һәм тауларны да терәк итеп.

8 . Без сезне иш итеп яраттык.

9 . Без йокыгызны бер рәхәт иттек.

10 . Кичне каплама итеп булдырдык.

11 . Көндезне исә яшәр өчен вакыт итеп билгеләдек.

12 . Сезнең өстегездә җиде ныкны бина итеп куйдык.

13 . һәм нурын чәчүче чираг иттек.

14 . "Һәм яңгыр коючылардан агыла торган суны иңдердек,"

15 . "аның белән орлыклар һәм үләннәр үстереп чыгарыр өчен,"

16 . һәм куе бакчаларны.

17 . "Хакыйкатьтә, аермалык көне вакыты белән булыр."

18 . Сур карынына өргән көнне гөруһ-гөруһ килерсез.

19 . "Ул көнне күк йөзе ачылыр да, анда капкалар бар булыр."

20 . Һәм таулар кузгалырлар һәм сагымга-миражга әйләнерләр.

21 . Хакыйкатьтә: җәһәннәм — тозак булыр.

22 . Атлап чыгучыларга — кайту урыныдыр.

23 . Алар анда мәңгегә калырлар.

24 . "Анда җиләс һава белән берәр эчемлек татымаслар,"

25 . кайнар су белән эрен генә.

26 . Бу — тиешле җәзадыр.

27 . Алар хисап булудан курыкмадылар.

28 . Безнең аятьләрне киреләнеп ялганга чыгардылар.

29 . Без исә һәрнәрсәне китапта хисапка салдык.

30 . Тәмен татыгыз! Сезгә газаптан башка бернәрсә дә арттырмабыз!

31 . "Хакыйкатьтә, тәкъвалык ияләренә котылу насыйптыр,"

32 . "бакчалар белән, йөзем баглары,"

33 . "тулы күкрәкле яшьтәш кызлар,"

34 . эчемлек белән тулган касәләрдер.

35 . "Алар анда буш сүз-ләгу, ни бер-берсенә каршы ялган сүз дә ишетмәсләр."

36 . Раббыңнан бәя бирү буларак — хисаплашу бүләге.

37 . "Ул — күкләрнең һәм җирнең, аларның икесе арасында булганнарның тәрбиячеседер. Ул — Шәфкатьле булучы. Ул көнне Аңа сүз әйтергә хәлләреннән килмәс."

38 . "Рух белән фәрештәләр саф-саф булып басып торачак көнне Шәфкатьленең изен-рөхсәтенә ирешүчеләрдән башка беркем дә сүз сөйли алмас, һәм дөресен генә сөйләр."

39 . Бу — хаклык көнедер. Һәр теләүче Раббысына кайту юлын таба алыр.

40 . "Без, бик якында киләчәк бер газап белән сезне кисәтәбез. Ул көнне кеше, ике кулы белән кылганын күрәчәк. Һәм кәфер: «Аһ! Туфрак кына булсам иде»,— дияр."

 

 

 

In this page you can listen ән-Нәбәә (хәбәр) in English, ән-Нәбәә (хәбәр) and read and download ән-Нәбәә (хәбәр) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download ән-Нәбәә (хәбәр) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of ән-Нәбәә (хәбәр) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Көръән-Кәрим

The Holy Qur'an

Surah Translations

1 . әл-Фәтихә 2 . әл-Бакара (сыер) 3 . Әәл Гыймран (Гыймран гаиләсе) 4 . ән-Нисәә (хатын-кызлар) 5 . әл-Маидә (аш табыны) 6 . әл-Әнъгам (мал-туар) 7 . әл-Әгьраф (киртәләр) 8 . әл-Әнфәәл (табышлар) 9 . әт-Тәүбә (тәүбә) 10 . Йунус 11 . Һуд 12 . Йусуф 13 . әр-Рәгьд (күк күкрәү) 14 . Ибраһим 15 . әл-Хиҗер 16 . ән-Нәхел (бал кортлары) 17 . әл-Исра (төнге күчерү) яки бәни Исраил (Исраил угыллары) 18 . әл-Кәһеф (тау куышлыгы) 19 . Мәрйәм 20 . Та һә 21 . әл-Әмбийә (пәйгамбәрләр) 22 . әл-Хәҗҗ (хаҗ) 23 . әл-Мүъминүн (иман китереп инанучылар) 24 . ән-Нур (нур) 25 . әл-Фуркан (аергыч) 26 . әш-Шүъара (шагыйрьләр) 27 . ән-Нәмел (кырмыскалар) 28 . әл-Касас (хикәя) 29 . әд-Гъәнкәбүш (үрмәкүч) 30 . әр-Рум (румлылар) 31 . Лукман 32 . әс-Сәҗдә (сәҗдә) 33 . әл-Әхзәб (аерым төркемнәр) 34 . Сәбәә 35 . әл-Фәтыр (барлыкка китерүче) 36 . Йәә сиин 37 . әс-Саффат (сафларга төзелеп торучылар) 38 . Садъ 39 . әз-Зүмәр (төркемнәр) 40 . әл-Гафир (ярлыкаучы) 41 . әл-Фуссыләт (тәфсилләп аңлатылды) 42 . әш-Шүрә (киңәш) 43 . әз-Зухруф (бизәнүчеләр) 44 . әд-Духан (төтен) 45 . әл-Җәсийә (тезләнеп торган) 46 . әл-Әхкаф (комнар) 47 . Мухәммәт 48 . әл-Фәтех (җиңү) 49 . әл-Хуҗурат (бүлмәләр) 50 . Каф 51 . әз-Зәрийәт (таратучылар) 52 . әт-Тур (тау) 53 . ән-Нәҗем (йолдыз) 54 . әл-Камәр (ай) 55 . әр-Рәхман (һәркемгә бу дөньяда шәфкатъле булучы) 56 . әл-Уакыйгъа (котылгысыз вакыйга) 57 . әл-Хәдид (тимер) 58 . әл-Муҗәдилә (сүз көрәштерү) 59 . әл-Хәҗер (җыелыш) 60 . әл-Мумтәхәна (имтихан бирүче хатын) 61 . әс-Саффъ (сафлар) 62 . әл-Җумугъа (җомга) 63 . әл-Мунафикун (монафикълар) 64 . әт-Тәгабун (бер-береңне алдау) 65 . әт-Тәлакъ (талак кылу) 66 . әт-Тәхрим (хәрам итү) 67 . әл-Мүльк (падишаһлык) 68 . әл-Каләм (каләм) 69 . әл-Хакка (котылгысыз) 70 . әл-Мәгъәриҗ (баскычлар) 71 . Нух 72 . әл-Җинн (җеннәр) 73 . әл-Музәммил (чорналган) 74 . әл-Мудәсир (төрелгән) 75 . әл-Кыйәмә (кыямәт) 76 . әл-Инсән (кеше) 77 . әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) 78 . ән-Нәбәә (хәбәр) 79 . ән-Нәзигъат (тартып алучылар) 80 . Гъабәсә (төмсәләнде) 81 . әт-Тәкъүир (каплану) 82 . әл-Инфитар (ярылып китү) 83 . әл-Мутаффифин (алдап үлчәүчеләр) 84 . әл-Иншикакъ (ярылып китү) 85 . әл-Буруҗь (йолдызлыклар) 86 . әт-Тарекъ (төнлә баручы) 87 . әл-Әгълә (иң бөек) 88 . әл-Гашиййә (каплаучы) 89 . әл-Фәҗер (таң) 90 . әл-Бәләд (шәһәр) 91 . әш-Шәмес (кояш) 92 . әл-Ләйел (төн) 93 . әд-Духә (иртә) 94 . әл-Инширах (ярып ачу) 95 . әт-Тин (инҗир агачы) 96 . әл-Гъаләкъ (укмашкан кан тамчысы) 97 . әл-Кадер (тәкъдирләү) 98 . әл-Бшййинә (аңлаешлы билге) 99 . әз-Зәлзәлә 100 . әл-Гъадийәт (чабып баручылар) 101 . әл-Каригъа (кырып бетерүче) 102 . әт-Тәкәсүр (байлык арттыруда ярышу) 103 . әл-Гъаср (икендк вакыты) 104 . әл-Һүмәзә (яла ягучы) 105 . әл-Фил (фил) 106 . әл-Күрәйеш (корәешләр) 107 . әл-Мәгъун (хәер-садәка) 108 . әл-Кәүсәр (муллык) 109 . әл-Кәфирун (кәферләр) 110 . ән-Нәсър (ярдәм) 111 . әл-Мәсәд (хөрмә агачының сүсе) 112 . әл-Ихълас (ихласлык) 113 . әл-Фәлакъ (таң ату) 114 . ән-Нәс (кешеләр)
Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top