ән-Нәзигъат (тартып алучылар) ( 46 Айәть )

In the Name of Allah, Most Gracious, Most Merciful;

1 . "Шәфкатьле, рәхимле Аллаһ исеме белән... Көч белән тартып алучылар белән ант итәмен,"

2 . "һәм кызганып суырып алучылар белән,"

3 . "һәм тирәнлеккә чумучылар белән,"

4 . "һәм ярышып ашыгучылар белән,"

5 . һәм әмерне үтәүчеләр белән.

6 . "Ул көнне селкенүче селкенәчәк,"

7 . аның артыннан кабат селкенер.

8 . Кальбләр ул көнне кайгыдан уйнарлар.

9 . Күз карашлары алҗырлар.

10 . "«Үлгәчтән, без элекке хәлебезгә кире кайтырбызмы?» — диярләр."

11 . «Без череп беткән сөякләргә калгач терелербезме?»

12 . "Алар: «Болай булса, зарарлы кире кайту!»—диделәр."

13 . "Хаклыкта, менә бер быргы тавышы гына,"

14 . һәм менә алар җир өстендә.

15 . Сиңа Мусаның хәбәре килеп җиттеме?

16 . "Менә аны Раббысы, изге үзәнлек Тувәдә өндәде:"

17 . «Фиргавенгә бар! Ул читкә тайпылды!»

18 . «Арынырга күңелең бармы?

19 . "Раббыңа юлны күрсәтермен, Аннан курка башларсың», — дип әйт аңа."

20 . Ул аңа иң бөек могҗиза күрсәтте.

21 . Ул исә аны ялганга чыгарды һәм карышты.

22 . "Моннан соң тыңлаусызлыгын арттырып борылып куйды,"

23 . "һәм туплап, аларга тантаналы рәвештә әйтте:"

24 . «Мин сезнең иң бөек Раббыгыз булучыдыр!»

25 . "Аллаһ аны, һәркемгә гыйбрәт булсын дип, әхыйрәт һәм әүвәлгенең җәзасы белән һәлак итте."

26 . "Хакыйкатьтә, Аллаһтан куркучыга монда гыйбрәт бардыр."

27 . "«Сезне яратырга авыр идеме, әллә күкнеме?» Ул аны бина итеп кылды,"

28 . гөмбәзен күтәреп аны кыяфәтенә кертте.

29 . "Төнендә каралтты, көндезендә яктыртты."

30 . Һәм моннан соң җирне җәелдерде.

31 . "Аннан суын чыгарды һәм көтүлекләрен дә,"

32 . "тауларны нык иттереп өеп куйды,"

33 . үзегез һәм мал-туарларыгыз файдаланыр өчен.

34 . "Бөек бәла килеп җиткәч,"

35 . ул көнне кеше ни өчен тырышканын искә төшерер.

36 . Күрүчегә тәмуг ачык итеп күрсәтелер.

37 . "Кем рөхсәт ителгәннең чикләрен бозган булса,"

38 . бу дөньяны артык күргән булса...

39 . "хакыйкатьтә, сыеныр урыны тәмуг булыр."

40 . "Кем Раббысы алдына барачагыннан куркып, нәфесен һәвәстән тыйган булса,"

41 . сыеныр урыны җәннәт булыр.

42 . Үзеңнән сәгать турысында сорыйлар: «Кайчан килеп җитәр соң?»

43 . Нигә сиңа аны искә алырга ди?

44 . Раббыңа гына очы-кырые мәгълүмдер.

45 . "Хаклыкта, син — аннан куркучыларны үгетләүчедер."

46 . "Алар, ул көнне аны күргәч, нәкъ кич яки аның иртәсен үткәргән кебек кенә тоярлар."

 

 

 

In this page you can listen ән-Нәзигъат (тартып алучылар) in English, ән-Нәзигъат (тартып алучылар) and read and download ән-Нәзигъат (тартып алучылар) in English veya yükleyebilirsiniz. You can download ән-Нәзигъат (тартып алучылар) translation, get information on the interpretations of Quranic verses, download all translations of surah in pdf format. You can listen to the audio of ән-Нәзигъат (тартып алучылар) in English or read and download. You can also share English Quranic verses on Facebook and Twitter and other social media with share buttons.

 

Көръән-Кәрим

The Holy Qur'an

Surah Translations

1 . әл-Фәтихә 2 . әл-Бакара (сыер) 3 . Әәл Гыймран (Гыймран гаиләсе) 4 . ән-Нисәә (хатын-кызлар) 5 . әл-Маидә (аш табыны) 6 . әл-Әнъгам (мал-туар) 7 . әл-Әгьраф (киртәләр) 8 . әл-Әнфәәл (табышлар) 9 . әт-Тәүбә (тәүбә) 10 . Йунус 11 . Һуд 12 . Йусуф 13 . әр-Рәгьд (күк күкрәү) 14 . Ибраһим 15 . әл-Хиҗер 16 . ән-Нәхел (бал кортлары) 17 . әл-Исра (төнге күчерү) яки бәни Исраил (Исраил угыллары) 18 . әл-Кәһеф (тау куышлыгы) 19 . Мәрйәм 20 . Та һә 21 . әл-Әмбийә (пәйгамбәрләр) 22 . әл-Хәҗҗ (хаҗ) 23 . әл-Мүъминүн (иман китереп инанучылар) 24 . ән-Нур (нур) 25 . әл-Фуркан (аергыч) 26 . әш-Шүъара (шагыйрьләр) 27 . ән-Нәмел (кырмыскалар) 28 . әл-Касас (хикәя) 29 . әд-Гъәнкәбүш (үрмәкүч) 30 . әр-Рум (румлылар) 31 . Лукман 32 . әс-Сәҗдә (сәҗдә) 33 . әл-Әхзәб (аерым төркемнәр) 34 . Сәбәә 35 . әл-Фәтыр (барлыкка китерүче) 36 . Йәә сиин 37 . әс-Саффат (сафларга төзелеп торучылар) 38 . Садъ 39 . әз-Зүмәр (төркемнәр) 40 . әл-Гафир (ярлыкаучы) 41 . әл-Фуссыләт (тәфсилләп аңлатылды) 42 . әш-Шүрә (киңәш) 43 . әз-Зухруф (бизәнүчеләр) 44 . әд-Духан (төтен) 45 . әл-Җәсийә (тезләнеп торган) 46 . әл-Әхкаф (комнар) 47 . Мухәммәт 48 . әл-Фәтех (җиңү) 49 . әл-Хуҗурат (бүлмәләр) 50 . Каф 51 . әз-Зәрийәт (таратучылар) 52 . әт-Тур (тау) 53 . ән-Нәҗем (йолдыз) 54 . әл-Камәр (ай) 55 . әр-Рәхман (һәркемгә бу дөньяда шәфкатъле булучы) 56 . әл-Уакыйгъа (котылгысыз вакыйга) 57 . әл-Хәдид (тимер) 58 . әл-Муҗәдилә (сүз көрәштерү) 59 . әл-Хәҗер (җыелыш) 60 . әл-Мумтәхәна (имтихан бирүче хатын) 61 . әс-Саффъ (сафлар) 62 . әл-Җумугъа (җомга) 63 . әл-Мунафикун (монафикълар) 64 . әт-Тәгабун (бер-береңне алдау) 65 . әт-Тәлакъ (талак кылу) 66 . әт-Тәхрим (хәрам итү) 67 . әл-Мүльк (падишаһлык) 68 . әл-Каләм (каләм) 69 . әл-Хакка (котылгысыз) 70 . әл-Мәгъәриҗ (баскычлар) 71 . Нух 72 . әл-Җинн (җеннәр) 73 . әл-Музәммил (чорналган) 74 . әл-Мудәсир (төрелгән) 75 . әл-Кыйәмә (кыямәт) 76 . әл-Инсән (кеше) 77 . әл-Мүрсәләт (җибәрелә торганнар) 78 . ән-Нәбәә (хәбәр) 79 . ән-Нәзигъат (тартып алучылар) 80 . Гъабәсә (төмсәләнде) 81 . әт-Тәкъүир (каплану) 82 . әл-Инфитар (ярылып китү) 83 . әл-Мутаффифин (алдап үлчәүчеләр) 84 . әл-Иншикакъ (ярылып китү) 85 . әл-Буруҗь (йолдызлыклар) 86 . әт-Тарекъ (төнлә баручы) 87 . әл-Әгълә (иң бөек) 88 . әл-Гашиййә (каплаучы) 89 . әл-Фәҗер (таң) 90 . әл-Бәләд (шәһәр) 91 . әш-Шәмес (кояш) 92 . әл-Ләйел (төн) 93 . әд-Духә (иртә) 94 . әл-Инширах (ярып ачу) 95 . әт-Тин (инҗир агачы) 96 . әл-Гъаләкъ (укмашкан кан тамчысы) 97 . әл-Кадер (тәкъдирләү) 98 . әл-Бшййинә (аңлаешлы билге) 99 . әз-Зәлзәлә 100 . әл-Гъадийәт (чабып баручылар) 101 . әл-Каригъа (кырып бетерүче) 102 . әт-Тәкәсүр (байлык арттыруда ярышу) 103 . әл-Гъаср (икендк вакыты) 104 . әл-Һүмәзә (яла ягучы) 105 . әл-Фил (фил) 106 . әл-Күрәйеш (корәешләр) 107 . әл-Мәгъун (хәер-садәка) 108 . әл-Кәүсәр (муллык) 109 . әл-Кәфирун (кәферләр) 110 . ән-Нәсър (ярдәм) 111 . әл-Мәсәд (хөрмә агачының сүсе) 112 . әл-Ихълас (ихласлык) 113 . әл-Фәлакъ (таң ату) 114 . ән-Нәс (кешеләр)
Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top