Хз. Гайсә (г.с) Аллаһның улы түгел, Аллаһның пәйгамбәре

Дөньяның иң бөек ике илаһи дине саналган Ислам һәм Христианлыкның  бик күп  уртаклыклары бар. Христианнар да без мөселманнар кебек, Аллаһның чыннан барлыгына, башлангычсыз һәм мәңге булганлыгына, бөтен барлыкны юктан яратуына һәм бөтен матдәгә чиксез кодрәте белән хаким булуына ышаналар.

Аллаһ Көръәндә Китап Әхелләре хакында күп нәрсәләр беледергән. Боларның бер өлеше Китап Әхеленең иман белән бәйле булган ялгышлыклар һәм әхлак хаталары. Әмма болар Китап Әхеленың бөтенләй гафләт һәм ялгышлык эчендә булуларын аңлатмас. Аятьләрдә Яхуди һәм Христианнар арасында ихласлы, динле кешеләрнең булувы да хабәр ителә:

Аларның барысы бер түгел. Китап Әхеленең  бер төркеме бардыр, кичләрен аякта торып Аллаһның аятьләрен укып сәҗдәгә китәрләр. Болар Аллаһка һәм Ахирәт Көненә иман итәр, яхшылыкны әмер итәр, начарлыклардан тыяр һәм хәерле эшләрдә ярышыр. Болар ихласлы булучылардан. Аларның хәерле эшләре, әлбәттә, буш (әҗерсез) калмас. Аллаһ тәкъваларны белүче. ( Али Имран сүрәсе, 113-115).

Христианнарның эченә төшкән иң бөек ялгышлык һәм хаталарның берсе, чын Христианлыкта ( ягъни Хз. Исага вахий ителгән хак диндә ) урын алмаган һәм Хз. Исаның Аллаһ янына алынганыннан соң булдырылган “өчләү” (Аллаһны өчкә аеру)  хатасы.

 “Өч иляхлылык” Христианнар өчен нәрсәне аңлата?

Христианлык Палестинада яшәгән Яхүдиләр арасында туды. Хз. Исаның тирәсендә булган һәм аңа ышанган якын кешеләрнең күпчелеге Яхүди иде һәм Хз. Мусаның шәриатына күрә яши иделәр. Яхүдилекнең иң фундаменталь үзенчәлеге, Аллаһны берләү һәм Аңа гына иман китерү булып тора.

Ләкин Христианлык, Хз. Иса күккә алынганнан һәм Яхүди дөньясыннан чыгып потка табынучылар арасында тарала башланувы белән бергә үзгәрә башлады.

“Өчләү” инануы бу процеслар азагында уртага чыкты. Бу төшенчә, “Әти, Угыл һәм  Изге Рухны” үз эченә алып, өч өлешле Аллаһны аңлата. “Өчләү” ортодоксаль Христианлыкның иң мөһим иман шартларыннан. Чиксез көч һәм көдрәт иясе булган Раббыбызга бер буларак һәм Аңа гына иман итүне аңлаткан тәүхид инануы белән бөтенләй капма-каршы килгән бу ялгыш ышануны шул матдәләр аркылы билгеләү мөмкин:
 
• Өчләү  ышануына күрә,  Аллаһ “өчле берлек” төшенчәсе аркылы Үзен өч кешедә күрсәткән һәм Әти-Угыл-Изге Рух бер үк нәрсәне аңлата. Бу ышану шул җөмләләрдә ачыклана: “Баба, Угыл, Изге Рух - бер булган Тәңренең үзе”, “Тәңре: Баба, Угыл һәм Изге Рух буларак бар”... Акыл һәм логикага каршы килгән бу хаталы ышануга күрә, өчләүдә өч шәхеснең һәрберсе Аллаһ ки, шулай итеп өчесенең һәрберсе бер үк көч һәм күвәткә ия. (Аллаһны тәнзих итәбез-ягъни Аллаһ бу яңлыш инанулардан пакътыр!)

• Хз. Исаның сүздә Аллаһның улы булуына ышанырлар. Бу ялгыш ышануда Хз. Иса Аллаһ белән бер үк табигатькә ия. Бу ышануга homoousnius исеме бирелгән һәм ларга күрә “Әти белән Угыл бер үк үзлектән, табигатьтән тора”.

• Хз. Исаның яратылмауына, Аллаһның Улы буларак мәңгелегенә, башлангычсызлыгына инанырлар. Бу ялгыш ышанычка күрә, Хз. Иса кешеләрне коткарыр өчен күктән иңгән, гәүдәләшеп кеше булган. Бу ышанычка инкарнация исеме бирелгән.

Шулай итеп, өчләү догмасы чиксез көч иясе булган Раббыбызны яңлыш аңлаткан, Аллаһ тарафыннан кешеләргә пәйгамбер итеп җибәрелгән Хз. Исага иляхлыкны өстәгән хаталы бер инану. Ләкин, үз эченә бик күп капма-каршылыкларны туплаган һәм тәүхид ышанычына бөтенләй каршы булуына карамастан, Христианлык инануында бик мөһим бер урын ала бирә.

Кызык булган башка хосус шул: тарихта өчле ышанычына каршы чыгып, Хз. Исаның барытик Аллаһның пәйгамбәре булган бер кеше булуын яклаган кешеләр һәм төркемнәр бик көчле басымга, изелүгә дучар булганнар. Бу кешеләр тарафыннан Инҗилдән һәм Хз. Исаның тормышыннан китерелгән дәлилләр һәрвакыт игнорацияләнгән. Кешеләргә бу мәсьәләләрдә сөйләшергә тыелган.

Бу мәсьәләдә иң күп игътибар ителергә тиешле башка хосус исә, өчлелек ышанычының Библиянең һичбер бүлемендә дә урын алмауы. Ни Яхүдиләрнең Изге Китаплары саналган Иске Ахиттә, ни Христианнарның изге тексты буларак күрелгән Инҗилдә дә  бу яңлыш инану урын алмаган. Өчләү ышанычы бары Инҗилдә урын алган кайбер сүзләрнең ялгыш юрымлануына гына таяна һәм бу мәгънәдә иң беренче буларак икенче гасыр соңларында Антакъяда яшәгән Theophilus тарафыннан кулланылган.

Сүз темасы булган өчләү  ышанычы Хз.Исадан, Ул китергән Хак Диннән бик озын еллардан соң булдырылган. Шул сәбәпле, Изге Язмаларны җентекләгән һәм өчләү догмасына каршы чыгучылар тарафыннан бирелгән сораулар бу инануның ялгыш икәнлеген ап-ачык рәвештә белдерә: “Әгәр бу ышану чынлыкта дөрес булса, Хз. Исаның бу теманы ачык рәвештә кешеләргә аңлатуы, җиткерүе кирәк түгел идеме ? Өчләү ышанычының Изге Язмаларда, Иске Ахит белән Инҗилдә ачык буларак урын алуы кирәкмәс идеме?”. Бу сораулар аркылы бу җентекләүчеләр шушы билгеле нәтиҗәгә киләләр: Инҗилдә ачык рәвештә урын алмаган, беренче Христианнар тарафынннан беленмәгән, аларга ят булган бу яңлыш ышану, Христианлыкның асыл иман шартларыннан була алмас. Бу Хз. Иса киткәннән соң һәм Грек мәдәнияте йогынтысы аркылы барлыкка килгән хата.

Өчләү Көръән тарафыннан инкяр ителә
 
Көръәни Кәримдә Хз. Исаның Аллаһ булуын аңлаткан яңлыш ышанулар ачык буларак кире кагыла (Аллаһны тәнзих итәбез). Раббыбыз Хз. Исага каршы бу асылсыз белдерүләрдә булган кешеләрнең көферлеккә кергәннәрен белдерә:

Ант булсын, "Шөбһәсез, Аллаһ – Мәрьям улы Исадыр" дигәннәр көферлеккә төшкәннәр.  Югыйсә, Мәсих (мессия Иса) шулай диде: “Әй Исраил уллары, минем дә Раббым, сезнең дә Раббыгыз булган Аллаһка гыйбадәт итегез! Чөнки Ул Үзенә тиңдәш табучыларга, шөбһәсез, җәннәтен харам кылды, аның барган урыны ут. Начарлыктагыларга, золым итүчеләргә ярдәмче юк”. ( Маидә сүрәсе, 72 ).

Аятьләрдә дә белдерелгәне кебек,  Хз. Иса аларның бу уйдырмаларыннан ерак. Ул Аллаһның яраткан бер колы.  Раббыбызга тәслим булган, югары әхлаклы, галәмнәрдә өстен кылынган, бик изге пәйгамбәр. Кешеләргә хак динне аңлатканда да Раббыбызның югары көчен һәм көдрәтен  ишарәтләгән, үзенең дә Аллаһның колы булуын белдергән. Аятьтә Хз. Исаны илях дип көферлеккә кергән кешеләрнең Аллаһны тиешле рәвештә аңламаганнары хәбәр ителә:

Ант булсын, "Шөбһәсез, Аллаһ – Мәрьям улы Исадыр" дигәннәр көферлеккә төшкәннәр. Әйт ки: Ул (Аллаһ) Мәрьям улы Исаны, аның әнисен һәм җир йөзендәге һәрнәрсәне һәлак (юк) итәргә теләсә иде, Аллаһтан башка моны кем туктатырлык дәрәҗәдә булыр? Күкләрнең, җирнең һәм болар арасындагы бөтен милек Аллаһныкы. Теләгәнен бар кылыр. Аллаһ һәрнәрсәгә көч җиткерүче. ( Маидә сүрәсе, 17 ).

Аятьтә хәбәр ителгәнчә, бөтен кешеләр Раббыбыз каршында көчсез һәм мохтаҗ. Аллаһ бөтен барлыкны юктан бар итүче, бөтен барлыклар өчен абсолют көч һәм хакимият иясе. Җанлы-җансыз барнәрсә  Аллаһ идарәсендә. Хз. Иса да Аллаһ бар иткән һәм Аңа буйсынучы бер кол һәм Аллаһ илчесе.

Маидә сүрәсендә Хз. Исаның үзе хакында аңа багышланган нигезсез ялаларны кире кагуы шулай белдерелгән:

Аллаһ, “Әй Мәрьям улы Иса, кешеләргә, мине һәм әниемне Аллаһны калдырып ике иляһ итегез, дип син сөйләдеңме?” дигәнендә: “Сине тәнзих итәм, хакым булмаган бер сүзне сөйләү миңа килешмәс. Әгәр моны сөйләгән булсам, чынлыкта Син моны белүче. Син миндә булганын белерсең, әмма мин Синдә булганны белмәм. Чынлыкта, күренмәгәннәрне ( гаебләрне ) белүче Синсең Син.” ( Маидә сүрәсе, 116 ). 

Бер башка аятьтә Хз. Исаның кешеләргә җиткергән чын сүзләре шулай белдерелә:

( Иса ) Диде ки: “Берсүзсез мин Аллаһның колымын. ( Аллаһ ) Миңа Китап бирде һәм мине пәйгамбәр итте. Кайда булсам да мине бәхетле итте һәм гомерем буенча миңа намазны һәм зәкәтне васыять ( әмер ) итте. ( Мәрьям сүрәсе,  30-31 ).

Аллаһ тарафыннан  Көръән аятьләрендә хабәр бирелгән бер башка хакыйкать пәйгамбәрләр эшләгән Аллаһ юлына чакыруның (тәблигънең) үзе белән бәйле. Али Имран сүрәсендә бу шикелле боерылган:

Кешеләрдән  һичкемнең, Аллаһтан үзенә Китап, хөкем итү һәм пәйгамберлек бирелгәннән соң кешеләргә: “Аллаһны калдырып миңа коллык итегез!” дияргә ( хакы һәм вазыйфасы) юк. Ләкин ул: “Өйрәткәнегез һәм дәрес биргәнегез Китапка күрә Раббанилар булыгыз” ( дигән вазыйфада ).  ( Али Имран үрәсе,79 ).

Раббыбыз бу ялгыш ышанычлардан мөнәззәх ( пакъ, ерак). Ихлас сүрәсендә Аллаһның сыйфатлары шулай аңлатыла:

Әйт ки: Ул Аллаһ бер. Аллаһ Самад ( барлык нәрсә дә даими буларак  Аңа мохтаҗ, Аның бернәрсәгәдә ихтияҗы юк). Ул тумаган һәм тудырылмаган. Һәм һичбернәрсә Аның тиңе түгел. ( Ихлас сүрәсе, 1-4).

Бу  хакыйкать:  Аллаһ бер һәм Хз. Иса аның колы һәм пәйгамбәре. Шул ук  Хз. Ибраһим, Хз. Муса, Хз. Мөхәммәд ( с.а.с.) һәм башка пәйгамберләр кебек. ( Тулырак мәгълүмәт өчен   Hz. İsa Allah'ın Oğlu Değildir, Allah'ın Peygamberidir  карагыз, Харун Яхъя ).
 


2010-09-06 03:47:32

Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."