Кешелек Тарихындагы Торгынлык Ноктасы: 2012


 

- Ни өчен 2012 нче йылының дөнйа ахырын булурак фаразлаулар чынбарлыктан тыш булган фикер?

- Майа тәкъвимендә (календарь) һәм Ностродамусның йурымнарында 2012 йыллары ни рәвешле ачыкланып килә?

Майа тәкъвимендә 2012 йылына карата кулланылган “кыйамәт” аңламы белән, Раббыбыз Көръәндә хабәр иткән дөнйа ахырындагы “кыйамәт”  бер-берләреннән ни рәвешле айырылып торалар?

 • 2012 нче йылыннан соң дөнйада ниләр йәшәнәчәк?

Хөрмәтле Аднан Октар 2012 йылына карата мөһим булган нинди ачыкламалар китерә?

Хөрмәтле Аднан Октар 2012 йылына карата мөһим булган нинди ачыкламалар китерә?

 

2012  нче йыл, электән йәшәп килгән Майаларның тәкъвимендә һәм Настродамус исемле, танылган күрәзәче йурымнарында үзенчәлекле рәвештә чагылыш таба. Нострадамусның йурым иҗатында чагылганы кебек, М.Ә. (Миладидан Әүвәл) 1000 йыл алдан йәшәп килгән Майаларда, 2012 нче йыл “ахыр заман” буларак исемләнә. Айыруча Майалар:

 • 2012 нче йылының, кешеләр өчен мәгънәви үсеш булачагын,
 • Бу дәвердә йәшәнәчәк үзгәреш, физик һәм рухый йактан биләп алучы җитешү икәне,
 • Бер-беренә карата чама тәртибенә ийә булачак төзәм һәм
 • Үз эчендә йшәп килгән дәвернең соңына таба йакынлашып, йаңа бер дәвер башлангычына керү чикләренә күрсәтеп тора.

2012 нче йыл Нострадамусның йурым йазмаларында шул рәвешле чагылыр: “дулкын чәчле һәм сакаллы бер йәш кеше Урта Көнчыгыштан килеп чыгачак һәм бөтен өлкәгә хаким булачак”. Бу рәвешле, хз. Мәһди (г.с.) гә  һәм “Алтын Гасыр” йә исә “Алтын Дәвер” дип танылган иминлек заманы башланачагына ишарәт ителә.

Бөтен бу билгеләрнең һәм йурымнарның , Пәйгамбәребез (с.г.в.) нең әле 1400 йыл әүвәл хабәр иткән, ахыр заман галәмәтләре белән тәңгәл килүве бигрәк тә җәлеп итүче күренеш.

Франсыз күрәзәчесе Ностродамус,  хз. Мәһди (г.с.) гә ишарәт иткән билгеләрне, үз китапларының 10 нчы нөсхәсенең 75 нче дүртйуллыгында чагылдыра:

 • Озын вакыт көтелгән кеше, Аврупада һич уртага чыкмас;
 • Азийада уртага чыгачак
 • Гермесның берләшкән урыныннан килгән берсе, Шәрекъның бөтен идарәчеләреннән өстен дәрәҗәгә чыгачак...

R. W. Velch бу йазмаларны: “Күрәзәче, көтелгән кеше буларак, Мәһдине күз алдында тота. Мәһди Азийада уртага чыгачак.”- дип растлый.

 

2012 нче йылында йәшәнәчәк Мәгънәви аңламга ийә булган бер “Кыйамәт”тер

 

Майа халкы, дөнйаның соңы булачак ахыр заманга йакын арада йәшәнәчәк 2012 нче йыллары дәверенә айырым дәрәҗәдә игътибар итә һәм бу вакытта кыйамәт кубачагы хакында кисәтәләр. “Кыйамәт” сүзе, “кыйам итү” йагъни “айакка басу, калку” мәгънәсенә ийә. Шулай итеп Раббыбыз Көръәндә, бөтен җанлыларның һәм каинатның (галәмнең, җиханның) үлеменнән соң, кешеләрнең терелеп, бер арага тупланып, үз әҗеренә күрә җавап бирү өчен, Бөйек Аллаһ каршысына чигеләчәкләре хакында хабәр итә.

 

Көръәндә бәйан ителгән билгеләргә күрә, Сур икенче кат өрелгәннән соң, кешеләр үз каберләреннән калкырлар:

“Әгәр беренче сурга өрелсә, җирдә вә күкләрдә булган һәр җан ийәсе үләр, мәгәр Аллаһ теләгән затлар үлмәс. Соңра икенче мәртәбә өрелгәч, һәммә кешеләр каберләреннән чыгып, безгә хәзер ни була инде дип басып торырлар. Хөкем көнендә Раббымның нуры белән мәхшәр җире йактырыр.”  (3ҮМӘРА: 68-69)

Дәҗҗалның, кешеләр үзәренә корылган гипнозы, 2012 ләрдән соң чишеләчәк, акылларын йактылык һәм зиһенләнү һисе биләп алачак. Бу рәвешле, җәмгыйәт ап-ачык шәкелдә, моннан әүвәл кичерелгән алдатма дәвере белән, инде йаңа тормыш арасында ни кадәр зур айырма булганлыгын аңлап калачак. Йалгыш аңлайышлар йукка чыгу белән, Аллаһның чынлыкта бар булувы һәм калган бөтен нәрсәнең дә, Аллаһ тарафыннан йаратылганлыгы акылларда ап-ачык дәрәҗәдә чагылачак. Бу сәбәпле кешеләрнең һәм дә физик һәм дә рухый дәрәҗәдә кувәтләре арта килер.

 

Чынлыкта исә, Майалар тарафыннан күздә тотылган кыйамәт, Раббыбыз Көръәндә, бөтен кешеләрнең каберләреннән кубарылып торулары хакында хабәр иткән вакыйгаларны чагылдырмас. Майалар тарафыннан 2012 нче йылда йәшәнәчәк кыйамәт,  акыл һәм рухый күтәрелеш мәгънәнсенә ийә. Чөнки, үзенең мөбарәк эшчәнлеген инде 2012 нче йылдан әүвәл башлап җибәргән  хз. Мәһди (г.с.),  әле тагын күп кенә хезмәтләр үтәүдә бөйек тырышлык күрстәчәк:

 • Кешеләрнең акылларын һәм тормышка карашларын җитештерәчәк,
 • Өсләрендә булган гафләт пәрдәсеннән арындырачак,
 • Фикерләү дәрәҗәсен төзәм хәлгә китерәчәк,
 • Алып барган эшчәнлеге үз нәтиҗәсен бирә башлар һәм
 • Кешеләр, маддәнең хакикый серен төпсенеп аңлайачаклардыр.

Хз. Мәһди (г.с.), бу тарих дәвереннән башлап, күренешнең, бөтен хисләрнең һәм тойылышларның – барысының да, миңебездә барлыкка килгән күргәзмә генә һәм чынлыкта исә тыш тарафта бер кап-караңгы чынбарлык икәнлегенең серләрен кешеләргә тирәнәйтеп аңлатачак. Кайбер кешеләр, бу мәүзугъны (теманы) инде җиһазый дәрәҗәдә һәм төпсенеп аңлаганнардыр.  Әмма гомумән буларак, җәмгыйәт  бу чынбарлыкны 2012 нче йылыннан алып төшенә башлар. Боларны аңлау белән, кешеләр Аллаһның өстенлеген, Көдрәтен һәм Йарату Сәнгатен тагын да ачык дәрәҗәдә төшенер һәм Аллаһны сөйүләре арта килер. Гомумән буларак, бөтен күренешнең дә, Аллаһның барлыгын чагылдырувын аңлау белән, җәмгыйәттә бөтен барлыкка карата да сөйү хисе арта килер. 

Маддәнең хак аңламы, кешеләр тарафыннан ахирәткә ышанычларын ныгыткан кебек, дөнйадагы һәр барлыктан зәвк алу (рәхәтлек тойу) һәм тирән иман ийәләре булуларына сәбәп булачак. Чөнки дөнйаның асыл максаты, чынлыкта исә ахирәтне казану һәм җәннәткә әзерләнү белән, Аллаһ рыйзалыгы өчен йәшәү икәнлеге апа-ачык аңлашылачак.

Мәһди (г.с.) тырышлыгы белән, җәмгыйәт эчендә йәшәм хозурлыгы җәннәтне чагылдырырлык дәрәҗәгә ирешәчәге, хәдисләрдә шулай хабәр ителәдер:

ХЗ. МӘҺДИ (Г.С.) УЛ КАДӘР МӘРХАМӘТЛЕ БУЛАЧКТЫР КИ, заманында ни бер кемне йокысыннан уйатмас, ни дә бер кемнең дә борыны канамас. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Мәһди хазрәтләренең (г.с.) хезмәтләре ул кадәр бөйектер ки, ривайәтләрдән АНЫҢ ИДАРӘСЕ БАРЫ ТИК КЕШЕЛӘРНЕ ГЕНӘ ТҮГЕЛ, БӨТЕН ҖИР ҺӘМ КҮК ӘХЕЛЛӘРЕН РАЗЫЙ ИТӘЧӘК ДРӘҖӘДӘ БУЛАЧАГЫ БЕЛДЕРЕЛӘ. (İs’afür-Ragıbin, s. 146; el-Havi, 2:66, 67)

КИЛЕП ЧЫГЫШЫ БАРЫ ТИК ӘХЛ-И ИМАН ӨЧЕН ТҮГЕЛ, ҖИР ҺӘМ КҮК ӘХЛЕ ӨЧЕН ХӘТТА, СӨЙЕНЕЧ ЧЫГАНАГЫ БУЛЫР. Хәтта кошлар, вәһши хайваннар, диңгездәге балыклар даһи сөйенер. (Kıyamet Alametleri, s. 162-163)

Дәҗҗалның Гиптозы 2012 нче йылдан алып чишелә башлар, кешеләрнең акылында йактылык һәм төшенү киңлеге арта килер

Дәҗҗал, бөтен дөнйада телевизор, радио, газета, интернет кебек җайланмаларын кулланарак, җәмгыйәткә дәвамлы рәвештә, тормышка карата үзенчәлекле йүнәлешләр терки: Материализм һәм Дарвинизм мантыгын булдыручы чаралары белән кешеләрнең акылын йаздыру эшен алып бара, кешеләр бу нәрсәләрдән хабәрләре булмаган рәвештә, бу гипноз чикләрендә йәшәп киләләр. Рәсүлебез (с.г.в.) дәҗҗалның бу гипнозын шулай тасвирлый:

“ЙАКЫНДА АКЫЛЛЫ БЕР ИНСАННЫ (КЕШЕНЕ) КҮРӘАЛМАВЫГЫЗ ШӘКЕЛДӘ, КЕШЕЛӘРНЕҢ АКЫЛЛАРЫ ҮЗЛӘРЕ ХАКЫНДА ШАККАТЫП КАЛАЧАК, СУКЫР ҺӘМ САҢГЫРАУ БЕР ФЕТНӘ СЕЗГӘ ТАБА ЙҮНӘЛӘЧӘКТЕР. (УЛ ЗАМАН) КЕШЕЛӘР, ХАЙВАННАРГА ОХШАШЫП, АКЫЛЛАРЫН ҖУЙДЫРЫРЛАР. БУ РӘВЕШЛЕ, КЕШЕЛӘРДӘН ҺИЧ КЕМ ДӘ БУ ФЕТНӘДӘН (БЕРӘР КАЙДА) САКЛАНЫП КАЛЫР ӨЧЕН, СЫЙЫНАЧАК УРЫН ТАБА АЛМАС. БЕР КЕМНЕҢ ДӘ: “НИ ӨЧЕН?”, “НИГӘ?”, “ҖИТӘР АРТЫК?” КЕБЕК НӘРСӘЛӘР СӨЙЛӘР КӨЧЕ КАЛМАГАН БУЛЫР. ФЕТНӘ БЕР ҖИРДӘ БЕТҮ БЕЛӘН, ШУНДА УК БАШКА ЙАННАН БАШЛАНЫР. ҺӘР КЕМ, ҮЗЕН ҺӘР НӘРСӘДӘН ДӘ ӨСТЕН КҮРЕР (ЙАГЪНИ ҮЗЕН БАШКАЛАРДАН АКЫЛЛЫРАК, ИМАНЛЫ ҺӘМ ДӨРЕС БУЛАРАК ТАНЫР). ӘММА ҺИЧ НӘРСӘДӘН ӨСТЕН ТҮГЕЛЛӘР... СОЙЫМНАН (НӘСЕЛЕМНӘН) БУЛГАН БЕРСЕ УРТАГА ЧЫККАНЧЫГА КАДӘР, ФЕТНӘНЕҢ КЕРМӘГӘНЕ ҺИЧ БЕР ӨЙ КАЛМАС... ” (Et-Teşrif-i Bil Menun, Melahim ve Fiten Kitabı, Seyyid ibni Tavus Sayfa 68, 70, 72)

 

Җәмгыйәт өстеннән бу сихернең калкувына, бары тик  Хз. Мәһди вәсилә (сәбәп) булачактыр. Хәдисләрдә сөйенеч хабәре бирелгәне кебек, Мәһди (г.с.) хәзрәтләре, җир йөзенә дин әхлакының хаким итүвенә, урнашувына сәбәпче буласы кешедер.

 

Әнгам сүрәсенең 149 нчы айәтендә: “Иң өстен хак булган көчле дәлил – хүҗҗәт Аллаһныңдыр.....” ифадәсенең (әйтемнең) әбҗәд (саннар әйләме) дәрәҗәсе 2012 йылына ишарәт итәдер.

КИ: “ИҢ ӨСТЕН ХАК БУЛГАН КӨЧЛЕ ДӘЛИЛ – ХҮҖҖӘТ АЛЛАҺНЫҢДЫР, ӘГӘР АЛЛАҺ ТЕЛӘСӘ ИДЕ, ӘЛБӘТТӘ, ҺӘММӘЛӘРЕГЕЗНЕ ДӘ ТУРЫ ЙУЛГА КҮНДЕРЕР ИДЕ.” (Әнгам: 149)

Гарәпчә укылышы: Kul fe lillâhil huccetul bâligah(bâligatu), fe lev şâe le hedâkum ecmaîn(ecmaîne). ... “Иң өстен хак булган көчле дәлил – хүҗҗәт Аллаһныңдыр.....”

lillâhil huccetul bâligah (bâligatu)

126 + 445 + 1433 = 2004 (Шәддәле)

bâligah (bâligatu)= иң өстен, иң кувәтле, кисен булган 1433 = 2012,  хз. Мәһди (г.с.) нең исемнәреннең бере дә ХҮҖҖӘТ (حجة) тер.

 

Хз. Мәһди (г.с.) нең гыйлми көрәшенең беренче ашамасы (фазасы) – маддәчелек (материализм), инкарчылык (атеизм), әверемчелек (эволюцийа, Дарвинизм) фәлсәфәләрен тамырыннан алып йыгу һәм Йаратылышның (Аллаһ тарафыннан бар кылынганның ) хак икәнлеген исбатлавы булачактыр.  Чөнки хз. Мәһди (г.с.) уртага чыккан дәвере, йагъни ахыр заманның иң мөһим үзенчәлекләренең берсе – ИНКАРЧЫЛЫК (АТЕИЗМ), МАДДӘЧЕЛЕК (МАТЕРИАЛИЗМ) төшенчәсенә нигезләнгән фәлсәфи агымнарның киң дәрәҗәдә җәйенке булувыдыр. Бу сәбәпле, кешеләрнең күбесенчә,  дин әхлакыннан йыраклашуларыдыр.  Бәдиуззаман Саид Нурси да, ахыр заманның иң мөһим фаҗигаларының берсе, атеизм фәлсәфәләренең булачагы хакында хабәр итә, бигрәк тә Дарвинизм һәм Материализм , Атеизмга нигез салучы фәлсәфәләр икәнлеген шул рәвешле ачыклый:

Табиййун, маддийун фәлсәфәләреннән (Дарвинизм, материализм һәм атеизм фәлсәфәләреннән) тәвәллүд иткән бер җәрийан-и нәмруданә (туган инкарчы бер агым) алга таба, ахыр заманда фәлсәфә-и маддийә (материалист фәлсәфә) васытасы илә интишар итеп (киңәйеп һәм җәйелеп китеп) кувәт табып (көчен арттырып), улуһийәтне (Аллаһның барлыгын) инкар итерлек бер дәрәҗәгә ирешәчәктер. (Аллаһны һәр төрле кимчелекләрдән пакъ белербез).” (Emirdağ Lahikası, s. 259)    

Хәдисләрдә, Мәһди (г.с.) хәзрәтләренең, Көръән әхлакын җир йөзенә хаким кылганчыга кадәр көрәш алып барачагы шулай хабәр ителә:

ИНСАННАР (КЕШЕЛӘР) ХАККА ӘЙЛӘНЕП КАЙТКАНЧЫГА КАДӘР, КӨРӘШЕН ДӘВАМ ИТӘЧӘКТЕР. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Хз. Мәһди (г.с.) нең зуһур итүве (уртага килеп чыгувы) артыннан материализм һәм Дарвинизм сихеренең йукка чыгувы белән, аңа (Мәһдигә) таби булучы (ийәрүче, тап булучы) кешеләрнең үзәрендә (өстендә) эчкерсезлек һәм акыл артувы булачагы, кешеләрнең хозурлыкка һәм бәхеткә ирешәчәкләре, әхлак һәм кешелеклек сыйфатлары ныгайып, акылларында һәм рухларында йактылык һәм иркенлек урнашачагы шулай бәйан ителәдер:

Имам Бакыр (р.г.) шулай бойырды: “КАИМЫБЫЗ (ХЗ.МӘҺДИ г.с.) КЫЙАМ ИТКӘНДӘ КУЛЛАРЫН КОЛЛАРНЫҢ БАШ ӨСТЕНӘ КУЙАР, БУ РӘВЕШЛЕ АКЫЛЛАРЫНЫҢ БЕР АРАГА ТУПЛАНУВЫН ҖАЙЛАШТЫРЫР. АЛЛАҺ, КАРАШЛАРЫН ҺӘМ ТОЙГЫЛАРЫН КӨЧЛӘНДЕРЕР ҺӘМ ШУЛАЙ КИ, ҮЗЛӘРЕ БЕЛӘН КАИМ (ХЗ. МӘҺДИ) АРАСЫНДА ҺИЧ БЕР КИРТӘ КАЛМАС... ” (Yevm’ul-Halas, s. 269)

2012 дән соң Ислам Әхлакы җитез рәвештә Дөнйага Хаким була башлар һәм Хамийәт-и Исламийә (Исламны Кору, Урнаштыру, Йәшәү теләге) кинәт таралачак

 

2012 нче йыллардан алып Ислам дине каты тизлек белән дөнйада хаким итүгә таба хәракәтен башлап китәчәк һәм Мөселманнар динсезлеккә каршы шаккатырлык дәрәҗәдә көрәш алып баруда тырышлык күрсәтерләр. Хз. Мәһди (г.с.) сәбәбе аша, Аллаһның рәхмәте белән, җәмгыйәт үзәреннән шайтан артка таба чигенәчәк һәм кешеләрнең акыл вә рухлары ачылыр. Дөнйаның исә һәр тарафында Мөселманнарга каршы төрле тозаклар һәм басым артачак. Бу сәбәпле Мөселман җәмгийәтендә могаззам (бөйек) бер аңлашу килешер һәм бердәмлек урнашачак.  Хамийәт-и Исламийә җитез дәрәҗәдә төпләнүвенә йул ачылачактыр.

Аллаһның “Һади” йагъни “Һидайәт бирүче, тугры йулга ирештерүче” исеме Мәһди (г.с.) хәзрәтләрендә чагылачактыр.  Хз. Мәһди (г.с.) Аллаһның (изене) рөхсәте белән, дөнйаның дүрт йагында да бөтен кешеләрнең Аллаһка иман итүләренә һәм Ислам әхлакына йүнәлүләренә сәбәпче булыр. Бу чынбарлык хәдисләрдә шулай тасвирланадыр:

ХЗ. МӘҺДИ (Г.С.) ШӨБҺӘСЕЗ КЫЙАМ ИТӘЧӘК: АЛЛАҺНЫҢ ИСЕМЕ ҺӘМ БӘРАКӘТЕ БЕЛӘН ЗОХУР ИТӘЧӘК (УРТАГА ЧЫГАЧАК)” (ЙАГЪНИ ИМАМНЫҢ КЫЙАМЫ КИСКЕНДЕР.) УЛ, АЛЛАҺНЫҢ ИСЕМЕ ҺӘМ БӘРАКӘТЕ ИЛӘ (БЕЛӘН) КЫЙАМ ИТӘЧӘК. (Yenabi-ul Mevedde, c. 2, s.197)   

Хз. Мәһди (г.с.) бөтен вазыйфаларын урынына китереп җиткергәндә, бөтен дөнйа күләмендә бөйек бер уйану, айну һәм  кешеләрнең агым-агым Ислам диненә керүләре Көръәндә шулай белдерелә:

“Һәм кешеләр Аллаһның диненә төркем-төркем килгәннәрен күргәнеңдә, Шунда ук Раббыңа мактау белән тәсбих әйт вә Аннан магъфирәт телә. Чөнки Ул, тәүбәләрне куп кабул итүчедер.” (Насыр: 2-3)

Хөрмәтле Аднан Октар, Зоһар (זהַר) чыганакларыннан, хз. Мәһдинең (г.с.) 2012 нче йылыннан соң  хәракәтен башлатачагын аңлата:

АДНАН ОКТАР: “Майа тәкъвименең (календарь) ахыры 21 нче Аралык (Декабрь) 2012.”  21.12. 2012 гаҗәйеп бер ракамны (нәтиҗә, магънә) тәшкил итә. 2012 кирегә таба 21 булып укыла, моннан исә, 21, 21.12.2012 тарихы уртага чыга. “Бу да, Йәһүди тәкъвимендә 5773 тарихына тәңгәл киләдер.” Шуны аңлатувым мөһим: “2012 йылы Йәһуди тәкъвимендә  5772-5773 дәверенә ишарәт итәр. Майа гадәтләре һәм йолаларына күрә, 2012 нче йылның 21 нче Аралыгында, тарих дәвере өр-йаңадан үз хисабын башлап җибәрәдер.”  Зоһар да (Йәһүди әхле китабы “זהַר” ) Йәһүдилектә иң мөһимләреннәндер. “Йагъкуб сойы (нәселе, фамилия) өчен котылышның башлангычы буларак “ йагъни Исраил коткарылувының башлангычы буларак,  “Йәһүди тарихына күрә 5760 нчы йыл буларак белдертеләдер” йагъни  Йәһүди инанувына күрә 5760 йылыдыр. “Бу да, 11.09.1999 тарихын бирә.” 1999 нчы йыл бик үзенчәлекледер.  Безгә карата корылган тозак операцийәләре дә 1999 нчы йылларда йәшәнде. Котычкыч җир тетрәүләре дә 1999 нчы йылларда йәшәнә......

Крал (Идарәче) Мәсихнең (Мәһди г.с.) бөтен дөнйа мәйданында һәракәтен башлатачак тарих буларак Йәһүди диненә күрә 5773 йылы, бу исә Милади тәкъвименә күрә 2012-2013 тарихына ишарәт итәдер.  Крал Мәсих (Мөхәммәд Мәһди г.с.) бөтен дөнйаны хәракәтләндерәчәк тарих буларак белдертелгән” бөтен дөнйада бер хәракәтләнү күзәтеләчәк тарих, “Йәһүди йылы” йәгъни дөнйа мәйданында үз эшчәнлеген башлап җибәрү тарихы хз. Мәһди (г.с.) нең “5773 йылы” караштырсагыз,  Зоһар эчтәлегендә 3000 йыллык йазмаларда чагыладыр.  Инде ишарәт бирүче чыганакларга төпләнеп йүнәлсәк, 3000 йыллык йазма 2012-2013 тарихына ишарәт итәдер (1/119-A).  

 

2012-02-26 18:46:20

Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net