Исламны тарату, хакыйкатькә чакыру фарздыр. Хакыйкатькә чакыру белән бәйле аять ачыкламалары -3.

 

Аднан Октарның   2013 елының 7 нче гыйнварындагы  А9 ТВ репортажыннан

ДАМЛА ПАМИР:  Әт-Тәүбә (тәүбә) сүрәсе, 112 нче аять: "Тәүбә итүчеләр, гыйбадәт кылучылар, данлаучылар, ураза тотучылар, рәкәгать кылучылар, сәҗдә кылучылар, яраклы эшкә боеручылар, ярамаган эштән тыючылар, Аллаһның чикләрен саклаучылар ... һәм иман китереп инанучыларны шатландыр!"

АДНАН ОКТАР: Мөэминнәрнең вазыйфасы нәрсә, тагын бер тапкыр санап кит.

ДАМЛА ПАМИР:  "Тәүбә итүчеләр, гыйбадәт кылучылар, данлаучылар, ураза тотучылар, рәкәгать кылучылар, сәҗдә кылучылар, яраклы эшкә боеручылар, ...”

АДНАН ОКТАР: Ягъни “әмр-и би´л ма´руф вә нәһй-и мүнкәр”. Әйе.

ДАМЛА ПАМИР:  “...ярамаган эштән тыючылар, Аллаһның чикләрен саклаучылар ... һәм иман китереп инанучыларны шатландыр!"

АДНАН ОКТАР: Бөтен мөэминнәргә  мөрәҗәгать итүче бер аять бу.  “Әмр-и би´л ма´руф вә нәһй-и мүнкәр” – яхшылыкка өндәүче, начарлыктан тыючы. Көръән хөкемнәрен тарату, Аллаһның барлыгын, берлеген кешеләргә аңлату  мөэминнәрнең вазыйфасы.

ДАМЛА ПАМИР:  Мәрйәм сүрәсе, 97 нче аять: "Һәм, хаклыкта, аның белән тәкъвалык ияләрен сөендерер өчен һәм аның белән кире беткәннәрне үгетләр өчен Без аны синең телеңдә җиңеләйттек."

АДНАН ОКТАР:  Бу Пәйгамбәр (с.а.в.) гә юнәлгән бер мөрәҗәгать.

ДАМЛА ПАМИР:  Йунус сүрәсе, 2 нче аять: "Әллә үз араларыннан булган кешегә Безнең: «Кешеләрне үгетлә һәм иман китереп инанганнарны, Раббыларында алар өчен ышанычлы өстенлек бар дип сөендер»,— дип вәхи бирүебез кешеләргә гаҗәп булдымы? Кәферләр: «Бу — ачыктан-ачык сихерче!» — диделәр."

АДНАН ОКТАР: Мәсьәлән бу да Пәйгамбәр (с.а.в.) гә мөрәҗәгать.

ДАМЛА ПАМИР:  Ибраһим сүрәсе, 44 нче аять: "Кешеләрне үзләренә газап килә торган көн белән үгетлә! Һәм золым кылганнар әйтерләр: «Раббыбыз, безне якын әҗәлгә кадәр кичектер — без Синең чакыруыңны кабул итәрбез һәм рәсүлләргә иярербез». Сезгә үзгәрү юк дип ант иттегез түгелме соң сез?"

2013-05-12 10:04:44

Танытымнар| Бу ситә хакында | Ана сәхифә ит | Сезгә ошаганнарга кушыгыз | RSS Feed
Бу ситәнең барлык эчтәлеге, ситәне белдерү шарты үтәлгәнендә, түләүсез рәвештә копийәләнә һәм таратыла ала
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.com
page_top